Sobota 23. 12.
s platností 4. adventní neděle

Sv. Jana Nepomuckého
(U milosrdných) mše svatá 17.00 hod.

Povýšení sv. Kříže mše svatá 18.00 hod.

Neděle 24. 12.
4. adventní neděle

Povýšení sv. Kříže mše svatá 7.30 hod.

Sv. Petr a Pavel mše svatá 9.00 hod.

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod.

Neděle 24. 12.
Štědrý den

Povýšení sv. Kříže mše svatá „pro děti“ 16.00 hod.
mše svatá „v noci“ 21.00 hod.
půlnoční bohoslužba slova 24.00 hod.

Sv. Cyril a Metoděj mše svatá „pro děti“ 16.00 hod.

Sv. Josef (Krasice) mše svatá „v noci“ 23.00 hod.

kaple sv. Anny (Drozdovice) mše svatá „v noci“ 22.00 hod.

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá „v noci“ 21.00 hod.

Sv. Florián (Držovice) mše svatá „v noci“ 22.30 hod.

Sv. Petr a Pavel mše svatá „v noci“ 22.00 hod.

Sv. Jana Nepomuckého
(U milosrdných) „půlnoční“ mše svatá 24.00 hod.

Pondělí 25. 12.Narození Páně – Boží hod vánoční

Povýšení sv. Kříže mše svatá 7.30 a 10.30 hod.

Sv. Cyril a Metoděj mše svatá 9.00 hod.

Sv. Josef (Krasice) mše svatá 18.00 hod.

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod.

Sv. Petr a Pavel mše svatá 9.00 a 18.30 hod.

Sv. Jana Nepomuckého
(U milosrdných) mše svatá 11.00 hod.

Úterý 26. 12.
sv. Štěpán

Povýšení sv. Kříže mše svatá 7.30 a 10.30 hod.

Sv. Cyril a Metoděj mše svatá 9.00 hod.

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod.

Sv. Petr a Pavel mše svatá 9.00 hod.

Neděle 31. 12.
Svátek Svaté rodiny

Povýšení sv. Kříže mše svatá 7.30 a 10.30 hod.
modlitba na závěr roku 15.00 hod.

Sv. Cyril a Metoděj mše svatá 9.00 hod.

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod.

Sv. Petr a Pavel mše svatá 9.00 hod.
adorace a požehnání 16.00 hod.

Pondělí 1. 1. 2024
Slavnost Matky Boží Panny Marie

Povýšení sv. Kříže mše svatá 7.30 a 10.30 hod.

Sv. Cyril a Metoděj mše svatá 9.00 hod.

Sv. Josef (Krasice) mše svatá 18.00 hod.

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 9.15 hod.

Sv. Petr a Pavel mše svatá 9.00 a 18:30 hod.