načítání
načítání
načítání

Sloupek primátora

František Jura

Vážení občané,

končí letošní školní rok, naše děti a vnoučata dostávají vysvědčení a začínají si užívat dvou měsíců prázdnin.

Rád bych při této příležitosti poděkoval všem pedagogům prostějovských škol, kteří se jim věnují. Uvědomuji si, jak náročnou profesi vykonávají a jak důležití jsou pro celou naši společnost. Otevírají svým žákům nové obzory, učí je rozumět složitému světu a připravují je na budoucí povolání i život v dospělosti. Vedle rodiny je to právě škola, která hraje v životě mladých lidí nezastupitelnou roli. Úkolem města je zajistit kvalitní zázemí pro výuku, což se nám díky velkým investicím posledních let daří. Věřím, že tento trend bude pokračovat i v následujícím období.

Zároveň děkuji také všem rodičům, kteří se svým dětem věnovali a pomohli jim zvládnout náročnou školní docházku. Bez jejich podpory by žáci nemohli dosahovat dobrých výsledků. Učiva je tolik a je tak náročné, že bez domácí přípravy podporované rodinou je mimořádně obtížné všem požadavkům dostát.

Už několik let mám možnost sám učit sportovní marketing a management a předávat své znalosti a zkušenosti mladým lidem. Dává mi to nejen zpětnou vazbu, ale také spoustu pozitivní energie. A za to zase děkuji všem dětem a žákům. Je to pro mě mimořádně důležité.

Přeji všem, aby na konci června mohli hodit hodit všechny starosti za hlavu a prožít krásné léto!

Mgr. František Jura