Vydání z 28. 2. 2024

Redakční část

Kašpárkovy zprávy o LOUTKOFESTu 2024

Ahoj děti, ahoj dospěláci, zkrátka všichni příznivci loutkového divadla! Už jste to slyšeli? Loutkaři z Pronitky už zase kují pikle. Vydal jsem se tedy po Prostějově, abych pro vás všechno vyčmuchal. Nejprve jsem v prostějovském zámku potkal pana Miroslava Macíka,...

Březnová PROMENÁDA

Po zimní pauze je tu březen a spolu s ním další sezona vlastivědných vycházek naším krásným městem, které už po léta připravují členové Loutkového divadla Starost Prostějov. Mimořádně se tedy sejdeme až čtvrtou březnovou neděli, tj. 24. března 2024 ve 14:00 hodin před...

Vynášení Smrtky opět v Prostějově

Obnovený zvyk „Vynášení Smrtky“ si opět připomeneme už 18. března! Pouť slaměné figury Morany, oblečené v ženských šatech, povede jako v minulých letech z náměstí T. G. Masaryka k mlýnskému náhonu v Kolářových sadech. „Tato lidová tradice byla obnovena u nás...

Město nakoupí další umělecká díla

Rada města odsouhlasila nákup dvou obrazů do městských sbírek. „Jedná se o obraz neznámého autora s názvem Netradiční pohled na radnici. Jde o olej na překližce v rámu o rozměrech 57 x 41 cm za částku 18.000,- Kč. Druhým obrazem je Národní dům – grafický list v rámu o...

Nájemné a pachtovné se o inflaci nezvýší

Radní na svém jednání odsouhlasili nezvýšení nájemného a pachtovného o míru inflace u nájemních smluv uzavřených s městem. Dle oficiálních údajů Českého statistického úřadu činila míra inflace za rok 2023 10,7%. „Navyšování o inflaci je sjednáno v rámci většiny...

Studie parkování ve městě

Radní na svém jednání vzali na vědomí studii systému parkování na území města jako východisko pro další zpracování. „Cílem studie je shromáždit dostupné informace o stavu statické dopravy v našem městě. Na základě analýzy získaných dat má pak být navržen konkrétní...

Festival dobrého jídla i letos!

Opět hledáme restauratéry, kavárníky, vinárníky! Ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2024 se v Prostějově uskuteční už čtvrtý ročník festivalu dobrého jídla ProstěJOV! Jedná se o výjimečnou akci, která propojí originální gurmánské pochoutky se zajímavými kulturními zážitky....

Prázdninový provoz mateřských škol

Rada města projednala letošní prázdninový provoz prostějovských mateřských škol. „Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy ve škole nejméně 2 měsíce předem. Zároveň zveřejní informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v...

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

• polohovací lůžka • ortopedické vozíky • pevná a pojízdná chodítka • pevná a pojízdná WC křesla • servírovací stolky Úřední hodiny: Po, st 9.00–15.00 Provozní doba : Po–čt 9.00–15.00 Pá 9.00– 13.00 Telefonní kontakty: 588 008 095 724 706 773 704 526...

Zaměstnanci magistrátu prošli kurzem první pomoci

V jeho rámci se například dozvěděli, jak pracuje integrovaný záchranný systém v ČR, jak provádět kardiopulmonální resuscitaci, jak na popáleniny, opařeniny, krvácení, otravy, poranění smyslových orgánů (oka, ucha, nosu) či jak poskytnout první pomoc při pracovním...

Výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Lesy města Prostějova

Rada statutárního města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. Hlavním předmětem činnosti společnosti je lesnictví, těžba a zpracování dřeva. Požadavky pro výkon funkce: Požadavky pro výkon funkce jednatele:...

Primátor ocenil skvělé výkony mladých tenistů

Ve středu 31. 1. 2024 poděkoval primátor města Prostějova František Jura juniorským tenistům Julii Paštikové a Janu Kumstátovi za vynikající reprezentaci na Australian Open. I díky těmto nadějným tenistům je město Prostějov známo v celém sportovním světě. Jan Kumstát...

Plán oprav chodníků odsouhlasen

Rada města na svém jednání schválila plán oprav chodníků pro rok 2024. „Na celoplošné opravy chodníků jsou pro letošní rok vyčleněny 4 miliony 300 tisíc korun. Odbor správy a údržby majetku města zmapoval stav chodníků ve městě a k provedení celoplošné rekonstrukce...

Představení nového parku v bývalých kasárnách

Zajímá vás, jak pokračují přípravy revitalizace areálu bývalých Jezdeckých kasáren? Přijďte se seznámit s tím, co se v lokalitě chystá a plánuje. „V minulém roce město Prostějov a Česká komora architektů zorganizovaly urbanisticko-krajinářskou soutěž. S vítězným...

Časopis pro seniory byl trefou do černého

Velkému zájmu se těší nový časopis Prostějovský senior, který radnice připravuje ve spolupráci se soukromým vydavatelem. První číslo, které vyšlo na přelomu roku, si dříve narození obyvatelé města rychle rozebrali. „Zájem našich seniorů nás těší. Časopis nemá...

Gratulace 101 leté Anně Všetičkové!

Primátor města Prostějova František Jura poblahopřál v Domově seniorů v Prostějově v Nerudově ulici paní Anně Všetičkové ke krásným 101. narozeninám. Paní Všetičková, která je i přes svůj pokročilý věk vášnivou čtenářkou, se narodila ve Vídni v roce 1923, v rodině...

V obřadní síni prostějovské radnice byli oceněni nejlepší policisté

Medaile policejního prezidenta, medaile za věrnost, čestné plakety a ocenění nejlepší policista si ve čtvrtek 8. 2. 2024 převzali z rukou ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje brigádního generála Tomáše Landsfelda, primátora statutárního města...

Papírové boxy na třídění odpadů

Společnost EKO-KOM, a.s. zdarma poskytla Statutárnímu městu Prostějov papírové boxy na třídění odpadů. Boxy výše zmíněná společnost poskytuje zejména do škol, knihoven, pro úřady a instituce. Boxy o rozměrech 80 cm x 40,5 cm x 31 cm jsou vyrobeny z recyklovaného...

Významné stavebně investiční akce roku 2023

Energeticky úspornéopatření Bytový dům Finská 9Bylo provedeno zateplení obvodového pláště, zateplení podlahy půdy (stropu nad posledním nadzemním podlažím), zateplení podlah I. NP (stropů nad I. PP), nová střešní krytina, nový hromosvod, osvětlení na fasádách, práce...

Výtěžek z tomboly putuje dětskému domovu

Rada města odsouhlasila darovací smlouvu mezi městem a Dětským domovem v Lidické ulici. „V programu XXXIII. tradičního městského plesu, který se konal 12. 1. 2024, byla jako již tradičně zařazena tombola. Její výtěžek putuje vždy na pomoc potřebným. Tentokrát jsme...

Další pozemky pro jižní prstenec

„Problematikou výkupu pozemků na vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města, který má za cíl adaptaci na probíhající klimatické změny formou zadržování vody v krajině a zlepšování hygienických podmínek této části města, včetně zvýšení rekreačních možností místních...

Plán oprav a údržby bytového a nebytového fondu

Rada města schválila plán oprav a údržby bytů a nebytových prostor města Prostějova spravovaných společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., na rok 2024. Největšími položkami ve schváleném plánu jsou tradičně opravy střech, elektro, plyno a vodoinstalace a topení v...

Hřbitov ve Vrahovicích bude rozšířen

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 128 tisíc korun na projektovou dokumentaci k rozšíření hřbitova v části Vrahovice o hrobová místa a kolumbárium. „Odbor rozvoje investice oslovil projekční společnost CAD PROJEKT PLUS se žádostí o podání cenové nabídky...

František Jura: V řešení parkovacích míst jsme na správné cestě

Doprava v širším centru Prostějova a počet zdejších parkovacích míst jsou důležitým tématem nejen pro letošní rok, ale i do budoucna. Město má šanci vyřešit některé letité problémy na dlouhou dobu dopředu. Jak se situace vyvíjí, nám popsal primátor František Jura....

Kratom – výzva obchodníkům

Vážení obchodníci, obracíme se na vás s následující výzvou: Opět se v našem městě objevují místa, kde je možné zakoupit kratom. Ve školských zařízeních se nenachází žádný takový automat, nicméně jsou k dispozici v soukromých objektech, kde nařídit odstranění nemůžeme....

Závěrečná zpráva projektu Zdravé město Prostějov za rok 2023

Radní na svém jednání vzali na vědomí závěrečnou zprávu projektu Zdravé město Prostějov za uplynulý rok. „Materiál přináší přehled aktivit i spolupracujících organizací. V loňském roce Zdravé město Prostějov navázalo užší spolupráci například s klubem ONKO DIANA,...

Příspěvky zastupitelů

Autory níže uvedených příspěvků jsou členové Zastupitelstva města Prostějova. Texty jsou zveřejněny na základě §4a zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon).

Stalo se…

12. prosince 2023 jednalo prostějovské zastupitelstvo. Zásadním bodem programu bylo schválení rozpočtu na rok 2024. I když bylo jasné, že rozpočet bude schválen v předložené podobě většinou hlasů koalice + SPD, která je koaliční rezervou, měli jsme k návrhu mnoho...

Petice – „Desetitisíce tun cizího odpadu v Prostějově nechceme!“

V říjnu 2023 zveřejnila nadnárodní společnost FCC záměr postavit ve městě Linku na výrobu tuhých alternativních paliv z odpadů. Kapacita plánované linky převyšuje 5x potřeby Prostějova, má stát v areálu bývalé Vitany, což je jen několik desítek metrů od obytné...

O Sněhurce

Tak nám začal soud s Manthellanem. Se kterým Manthellanem? No s tím z Olomouce, co po městě chce 320 milionů korun. Ušlého zisku a nákladů. Manthellan se přihlásil v roce 2008 do výběrového řízení, že tu postaví obchodní galerii a nové kulturní centrum. A v roce 2010...

Internet, digitalizace a umělá inteligence.

K napsání dnešního článku jste mne přivedli dotazem, jak je to s optickou sítí v Prostějově a zda „má Infos optiku ve Vrahovicích na Pujmance?“ Ono se o Vánočních svátcích dívá lépe na pohádky ve 4K kvalitě. Protože jsem si tu kauzu pamatoval jen nejasně, zkusil jsem...

Prodávat městský majetek je nezodpovědné

Asi jste to také zaznamenali, dům č. 15 na Žižkově náměstí je na prodej. Město se tak zbaví pěti bytových a dvou nebytových prostor. Hlavní argument? Peníze z prodeje se použijí na opravu jiných domů. Jenže to tak úplně nedává smysl. Město tím přichází o vlastní byty,...

Celé vydání si můžete stáhnout také ve formátu pdf.

Sloupek primátora

František Jura

Vážení občané,

trojice mladých českých tenistů v minulých dnech na mezinárodní scéně znovu připomněla důležitost Prostějova coby města sportu. Nejprve Julie Paštiková a Jan Kumstát doputovali až do finále juniorského Australian Open. Julii Paštikové se dařilo ve čtyřhře, Jan Kumstát se probil turnajovým „pavoukem“ ve dvouhře. Původně přitom přijel jako nenasazený hráč.

O několik týdnů později nám udělal radost Jakub Menšík, který se v katarské metropoli Dauhá probojoval do finále turnaje ATP. Musel přitom porazit například tenisovou legendu Andyho Murrayho a další nasazené hráče. Jakub ve svých osmnácti letech do dospělého tenisu teprve krátce „nakukuje“, už nyní je ale jasné, že v něm může zanechat výraznou stopu.

Jsem hrdý, že všichni tři mladí tenisté reprezentují naše město a zdejší tenisový klub. Děkuji nejen jim, ale také jejich trenérům, sportovním manažerům a samozřejmě rodičům. Jako celoživotní sportovec si uvědomuji, kolik je za každým takovým úspěchem dřiny. Věřím, že jim budeme všichni nadále společně držet palce.

Na přelomu března a dubna nás čekají letošní Velikonoce. Přeji vám, abyste si začátek jara opravdu užili a těšili se na slunné dny a spoustu zajímavých akcí pod širým nebem, které nás čekají.

Mgr. František Jura