Doprava v širším centru Prostějova a počet zdejších parkovacích míst jsou důležitým tématem nejen pro letošní rok, ale i do budoucna. Město má šanci vyřešit některé letité problémy na dlouhou dobu dopředu. Jak se situace vyvíjí, nám popsal primátor František Jura.

Pane primátore, v rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2024 je vyčleněno 50 milionů korun na nový dopravní terminál Újezd. Už víte, jestli jej město letos začne budovat?

Na podobně velké investice se vždy snažíme sdružit finance z více zdrojů, abychom snížili zatížení městského rozpočtu. Požádali jsme proto o dotaci z Integrovaného operačního programu a už je téměř jisté, že ji skutečně dostaneme. Na 99 procent tedy stavba letos skutečně začne, ale dokud nemáme v ruce příslušné rozhodnutí, úplně jistí si být nemůžeme.

Dopravní terminál je velká stavba, kromě samotných zastávek hromadné dopravy se počítá s úpravami okolních komunikací a veřejných prostranství včetně parkovací míst pod širým nebem. Chceme opravdu kvalitní řešení včetně veřejné zeleně s mobiliářem a dětským hřištěm. Pokud jde o samotnou stavbu, bude podobná terminálu na Floriánském náměstí. Počítáme s lehkými ocelovými přístřešky vybavenými informačním systémem a lavičkami.

A neodmyslitelnou součástí celého projektu bude samozřejmě také výstavba parkovacího domu. Ta by měla zásadně změnit nedostatek míst pro osobní vozidla v širším centru Prostějova.

Jak náročné tyto práce budou?

V případě zastřešeného dopravního terminálu s navazujícími komunikacemi počítáme s náklady 90 milionů korun. Parkovací dům by měl přijít na dalších 100 milionů korun. Obě investice spolu bezprostředně souvisejí, protože jejich společný efekt se násobí. Také v případě parkovacího domu považuji naše šance získat dotaci za velmi slušné a jsem přesvědčen, že peníze dostaneme.

Jak to vypadá s parkováním na ploše bývalé sodovkárny?

Naším dlouhodobým cílem je najít pro tuto lokalitu soukromého investora, který by vybudoval multifunkční objekt s parkovacími stáními a dalšími službami. Protože ale zatím takového partnera nemáme, necháme plochu upravit, aby se na ní dalo důstojně parkovat už nyní. Položíme na ni zatravňovací dlaždice a vybudujeme vše důležité pro provoz parkoviště. Nebude to žádné provizorium, ale na druhé straně volíme levnou variantu, která nebude neúměrně zatěžovat rozpočet.

Další parkovací místa získáme na místě budovy bývalé tržnice. Samotná prodejní místa budou zachována, ale budovu ve velmi neutěšeném stavu strhneme a také na tomto místě přidáme parkovací místa. Jsem přesvědčen, že díky těmto postupným krokům jsme na dobré cestě, abychom problémy s parkování ve městě vyřešili.