Vydání z 26. 10. 2023

Redakční část

Prostějov opět získal ocenění Přívětivý úřad

Magistrát obhájil své prvenství z minulých let (2016–2022) a i v letošním roce se stal nejpřívětivějším úřadem v Olomouckém kraji. Soutěž je postavena na komplexním přístupu úřadů v oblasti kvality při poskytování služeb klientům. Kritéria hodnotí přístupnost a...

Plán zimní údržby

Rada města na svém jednání odsouhlasila Plán zimní údržby na letošní zimu. „Plán je zpracován tak, aby v I. pořadí důležitosti byly zprovozněny úseky místních komunikací, na kterých je vedena městská hromadná doprava, včetně hlavních tahů na komunikacích v majetku...

Výměny svítidel za úspornější pokračují

Město Prostějov pokračuje v rekonstrukcích a inovacích soustav veřejného osvětlení s cílem dosažení úspory elektrické energie. „V roce 2022 jsme vyměnili osvětlení v Kolářových sadech a na sídlišti Svobody, celkem šlo o 209 svítidel, kdy náklady činily cca 2,2 milionu...

Veřejná sbírka pro Mourek

Radní na svém jednání odsouhlasili uspořádání veřejné sbírky na podporu financování spolku Mourek. „Veřejná sbírka bude probíhat v době provozu mobilního kluziště na náměstí a současně po dobu konání vánočních trhů, tedy v termínu od 24. 11. 2023 do 28. 1. 2024. V...

Vánoční jarmark startuje 20. listopadu

Období od pondělí 20. listopadu do soboty 23. prosince bude centrum města Prostějova patřit vánočním trhům. A také programu Prostějovské zimy. Co na návštěvníky například čeká? „V pátek 24. listopadu to bude tradiční rozsvícení vánočního stromu v 17:00 hodin, jemuž...

Ceny města Prostějova za rok 2022 uděleny!

Noví držitelé Ceny města Prostějova si ocenění převzali v pátek 22. září v obřadní síni prostějovské radnice. „Novými laureáty se stalo osm osobností z různých oblastí života,“ připomněl primátor města František Jura. Oceněnými jsou: RNDr. Ivanka Hájková, dlouholetá...

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris – listopad 2023

plánuje na listopad 2023 tyto akce: NAUČNÁ STEZKA PŘEDMOSTÍM AŽ DO PRAVĚKU středa 1. listopadu Vycházka nejen pro seniory do Předmostí u Přerova, které je světoznámou archeologickou lokalitou s nálezy z doby lovců mamutů. Vydáme se po trase naučné stezky z Předmostí,...

Noví občánci města Prostějova

Vítání občánků ze dne 21. 9. 2023 David Vlček Adéla Zemánková Amálie Olejníková Stella Padrnosová Elen Slezáková Dominik Havel Leontýna Blanařová  eodor Stryk Samuel Sedláček David Vykoukal Ondřej Pavlík Ráchel Ondráčková Melissa Červinková Matyáš Makovec Dominik...

VÝLETY PRO SENIORY V LISTOPADU 2023

Rok 2023 ještě zdaleka nekončí. I na listopad máme v plánu cestování. Zde je pozvánka: 10. 11. – pá – SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD + KREATIV OSTRAVA + ZOO OSTRAVA – Dopoledne nahlédneme nejen do hradního sklepení, ale projdeme se po celém hradě. Kdo bude mít zájem, může...

Mezi námi o.p.s. zahajuje v Prostějově opět školní rok

Již třetí rok v našem městě působí nezisková organizace Mezi námi o.p.s., která se zaměřuje na propojování generací. Věnujeme se společným aktivitám dětí z mateřských a základních škol a seniorů v jejich zařízeních. Každý měsíc se scházejí děti s svými „babičkami a...

František Jura: Práce na novém bazénu zahájíme už příští rok

Rada města Prostějova v těchto týdnech diskutuje o návrhu rozpočtu na příští rok. Přestože definitivní rozhodnutí o investicích ještě nepadlo, požádali jsme primátora Františka Juru o komentář k některým velkým projektům, jejichž budování se nabízí. V posledních...

VÝHODNÁ NABÍDKA – SOS tlačítko pro seniory ZDARMA

Služba „Anděl na drátě“ je určena všem, kteří potřebují mít pomoc stále na blízku. Pomáhá řešit krizové situace ohrožení zdraví i života a tím poskytuje bezpečí a jistotu pro klienta i jeho rodinu. Prodlužuje tím samostatnost a plnohodnotný život seniorů, kteří se tak...

Vyhlášení záměru prodeje pozemků

Rada města Prostějova dne 16.05.2023 usnesením č. RM/2023/16/38 vyhlásila záměr prodeje pozemků p.č. 2890 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 m2 , p.č. 2892/1 – ostatní plocha o výměře 2.113 m2 , p.č. 2870 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 449 m2 , p.č. 2898...

Seznam jubilantů, kteří v měsíci září oslavili svá životní jubilea

70 let Helena Bernatíková • František Přikryl • Jaroslava Nádvorníková • Milan Neckař • Marie Křupková • Marie Engelová • Pavla Heinischová • Anna Skalická • Dagmar Kaštylová • Petr Vyroubal • Josef Ferenec • Ilona Malíková • Ing. Vladimír Straka • Hana Albrechtová •...

Technologický klub Prostějov představuje:

Kurz programovatelného vyšívacího stroje, kde se kreativita setkává s technologií. Již brzy se v našem Technologickém klubu uskuteční unikátní kurz, zaměřený na propojení technologie a umění, konkrétně programování a vyšívání. Bude vám představen programovatelný...

Podekování mestu Prostejov

Hádankářsko-křížovkářský kroužek Hanáci pracuje v Prostějově již téměř 70 let. Vyjadřujeme velké poděkování statutárnímu městu Prostějov za finanční příspěvek, který našim členům umožnil i v letošním náročném úsporném roce uspořádat v Prostějově velký řešitelský...

VIII. ročník branného závodu „O pohár primátora města Prostějova“

V závěru září proběhl v lesoparku Hloučela VIII. ročník branného závodu „O pohár primátora města Prostějova“. Akci připravila městská policie ve spolupráci s ČSOP regionální centrum IRIS, Sportcentrem, Střední zdravotnickou školou a Policií ČR. Zúčastnili se žáci ze...

Návštěva mysliveckého spolku

Primátor František Jura navštívil před časem střelnici Okresního mysliveckého spolku v Prostějově. Město organizaci dlouhodobě podporuje, například letos jí poskytlo dotaci 100 tisíc korun na zlepšení stavu zdejší budovy. František Jura se zajímal jak o provoz samotné...

Svátek seniorů potěšil i letos!

Ve středu 4. 10. 2023 se ve Společenském domě na již tradičně pořádané akci sešly stovky seniorů. „Pro dříve narozené zde byl od 13:00 připraven Veletrh sociálních služeb, kde se senioři mohli seznámit s poskytovateli sociálních služeb, kompenzačními pomůckami, akcemi...

Správní rada Sdružení Střední Morava zasedala v Prostějově

V závěru září zavítali členové Správní rady Sdružení Střední Moravy na prostějovskou radnici, kde se uskutečnilo zasedání správní rady. Na pořadu jednání byly jak obligátní body týkající se chodu sdružení, tak v neformální části i návštěva řady turisticky atraktivních...

Azylové centrum a možnosti pomoci potřebným

Azylové centrum Prostějov, o.p.s., již téměř třicet let pomáhá lidem v nouzi. Rozsah pomoci je díky ucelené a navazující síti našich služeb velký a každý si může vybrat právě tu formu pomoci, kterou preferuje. Od pouhého pobytu přes den až po dlouhodobější ubytování....

Blíží se 3. ročník participativního rozpočtu!

Pro letošní ročník participativního rozpočtu, který je součástí projektu Společně rozvíjíme Prostějov, jsou pro vaše nápady připraveny opět 3 miliony korun. „Každý Prostějovan starší 15 let má možnost se aktivně zapojit do rozhodování o části finančních prostředků z...

Legiovlak zavítal do Prostějova i letos

Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu. Vstup do expozice Legiovlaku je zdarma, a to i díky podpoře Ministerstva obrany ČR, Ministerstva dopravy ČR, Českých drah...

Modernizace učeben ZŠ Železného dokončena

Základní škola Jana Železného se pyšní dvěma novými zmodernizovanými pavilony. Učebny si prohlédli zástupci zřizovatele, konkrétně primátor města Prostějova František Jura a náměstkové Miloš Sklenka, Jiří Rozehnal a Jiří Pospíšil. V pavilonu D vznikla moderní učebna...

Vrahovičtí hasiči mají novou cisternu

Druhý říjen letošního roku se nesl pro vrahovické hasiče ve slavnostním duchu. Z rukou primátora jim byla do užívání předána zcela nová automobilová stříkačka CAS 20 na podvozku Scania. Účelová požární nástavba je výrobkem firmy Kobit ze Slatiňan. Vozidlo svou...

Burza práce úspěšná!

Na pět desítek vystavovatelů se 26. 9. 2023 prezentovalo na Burze práce a vzdělávání ve Společenském domě v Komenského ulici. Cílem akce bylo představit významné a zajímavé zaměstnavatele a spolupracující odborné školy. Mezi vystavovateli bylo také statutární město...

Magistrát navštívil MUDr. Tomáš Šebek

V rámci péče o své zaměstnance připravil prostějovský magistrát besedu s MUDr. Tomášem Šebkem, špičkovým chirurgem, lékařem týmu Lékařů bez hranic, specialistou na endoskopie, laparoskopie, který se ve svých přednáškách a besedách orientuje na prevenci nemocí a...

Zaměstnanci města darovali krev

Tekutina nejdražší a nejpotřebnější - krev, která zachraňuje životy. Jako její dárci se v období od poloviny června do konce září přihlásilo celkem 45 zaměstnanců magistrátu a městské policie. V dnešní době bohužel ubývá dárců krve, ale nemocných, kteří tuto...

Finance na Jižní prstenec

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 410 tisíc korun na projektovou dokumentaci k III. etapě realizace tzv. Jižního prstence. „Jižní prstenec má za cíl vytvořit zelený lem kolem exponované části krajiny, zlepšit hygienické podmínky, zejména omezit prach z...

Provoz školních družin v době prázdnin

Rada města Prostějova projednala na svém jednání plán prázdninového provozu školních družin. „Chceme, aby rodiče měli možnost využít služeb školních družin i v době prázdnin. Ovšem faktem je, že zájem o prázdninový provoz ze strany rodičů není zase až tak veliký,...

Vánoční trhy v Prostějově ozáří i nová veliká LED koule

Adventní a vánoční čas zpříjemní nejen těm nejmenším návštěvníkům a obyvatelům Prostějova nový ozdobný prvek. Na jeho pořízení schválili radní rozpočtové opatření ve výši 200 tisíc korun. „Půjde o velkou 3D světelnou průchozí LED kouli o průměru 3 metry s efektem...

Vratné kelímky na vánoční trhy

Rada města Prostějova na své zářijové schůzi odsouhlasila nákup 10 tisíc vratných kelímků na letošní adventní trhy. Na svém dalším zasedání navýšila tento počet o dalších 5 tisíc kelímků. „Celkem půjde tedy o 15.000 vratných plastových kelímků o objemu 250 ml. Kelímky...

Podařilo se letos městu uspořit za elektřinu?

Úsporná opatření týkající se veřejného osvětlení ve městě Prostějově přinesla očekávané úspory. Ještě do konce roku 2023 má město zastropovanou cenu el. energie 5.000 Kč/MWh bez DPH. Nic se tedy na ceně el. Energie oproti první polovině roku 2023 nemění. „Na začátku...

Mateřské centrum Cipísek

Na všechny programy MC Cipísek je nutné z kapacitních důvodů přihlášení předem přes rezervační systém. Jednorázové besedy a semináře pro rodiče jsou určeny veřejnosti, nejen pravidelným návštěvníkům. Rodičovská zaklínadla aneb efektivní komunikace s dětmi Proč...

Informační centrum pro mládež Prostějov

Informační centrum pro mládež (ICM) je místo, kde mladí lidé získávají jednoduše a bezplatně informace a služby z oblastí, které je zajímají. Jedná se především o neformální vzdělávání, cestování a volný čas, zajímavé události, odpolední volnočasové aktivity nebo...

Akademie seniorů

Sociálně aktivizační služby pro seniory Tetín 1, 796 01 Prostějov, telefon 582 360 295 nabízí všem zájemcům příjemná a zajímavá setkání v rámci Akademie seniorů.

Příspěvky zastupitelů

Autory níže uvedených příspěvků jsou členové Zastupitelstva města Prostějova. Texty jsou zveřejněny na základě §4a zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon).

Prostějov se pyšní originálním skanzenem tunelů

Z města módy a strojírenství se pomalu stává skanzen tunelů. Podívejme se na některé z nich. Rok 2006 - Aquapark. Město zaplatilo dosti značnou pokutu za způsob, jakým byl realizován. Největší prostějovská vodní plocha byla zasypána a místo ní vznikla třídráhová...

Sejdeme se na hřbitově

Hláškou z filmu Marečku, podejte mi pero si dovolím uvést následující řádky. Za pár dnů tu máme Dušičky, tedy Památku všech zesnulých. Původ najdeme ve svátku Samhain, který staří Keltové slavili v noci z 31. října na 1. listopadu. Rozloučení s létem si spojili s...

Celé vydání si můžete stáhnout také ve formátu pdf.

Sloupek primátora

František Jura

Do spuštění letošního vánočního jarmarku v centru Prostějova zbývá méně než měsíc. Poprvé se trhy na náměstí T. G. Masaryka otevřou v pondělí 20. listopadu. Program občané naleznou na webu města nebo včas také v dalších médiích.

Já bych chtěl na tomto místě upozornit na jednu hezkou tradici, která bude letos pokračovat. I na letošních trzích bude jeden stánek vyčleněn pro sportovní oddíly a neziskové organizace, které jej budou moci využít zdarma. Výtěžek z prodeje přitom bud využijí na svou činnosti, nebo jej věnují na charitativní účely.

Moc bych si přál, aby právě tento stánek lákal hodně zájemců a aby například prodej punčů dalších nápojů spojovaných s vánočními trhy pomohl financovat zajímavé akce pro prostějovské děti nebo pomoc lidem v nouzi.

Mgr. František Jura