Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 410 tisíc korun na projektovou dokumentaci k III. etapě realizace tzv. Jižního prstence.

„Jižní prstenec má za cíl vytvořit zelený lem kolem exponované části krajiny, zlepšit hygienické podmínky, zejména omezit prach z polí, zlepšit zasakovaní vody v krajině a rozšířit možnosti rekrea ce místních obyvatel. Jižní prstenec by měl mít charakter přírodního parku s výsadbou dřevin a luk. Mělo se jednat o protipól přetížené Hloučely,“ vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že projekt Jižního prstence byl dle studie Jižní pás rozdělen do třech etap.

První etapa je projektově zpracována k realizaci, aktuálně se řeší majetkoprávní vztahy. Pro další postup přípravy Jižního prstence byla vybrána třetí etapa, která leží mezi k. ú. Domamyslice a k. ú. Krasice. Podnět pro zpracování studie a další podrobné projektové dokumentace vznikl na základě vykoupení pozemku v k. ú. Krasice s rozlohou 5501 m2 .

„Odbor rozvoje a investic provedl průzkum trhu na zpracování studie a projektu a nejvýhodnější cenovou nabídku předložil atelier FLORSTYL s.r.o. s částkou ve výši 406.381 Kč včetně DPH. Datum odevzdání studie plus projektová dokumentace by měla být hotova do 14. 12. 2023, inženýrská činnost pak do 31. 3. 2024. Vzhledem k tomu, že na tuto akci nejsou v rozpočtu na letošní rok vyčleněny peníze, bylo třeba schválit toto rozpočtové opatření,“ dodává Rozehnal.

-jg-