Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 65 tisíc korun na dofinancování jednoho z projektů participativního rozpočtu, kterým jsou informační tabulky o některých prostějovských osobnostech, po nichž jsou pojmenovány ulice.

„Řada prostějovských ulic nese jméno prostějovského rodáka nebo osobnosti, která má blízko k městu Prostějov či okolí. Mnozí tito rodáci či významné osobnosti působící v našem městě upadají do zapomnění a je to nesmírná škoda. Příkladem je třeba MUDr. Mathon – prostějovský lékař, zakladatel prostějovské nemocnice. Realizace v Prostějově je navržena přidáním tabulky s QR kódem k tabulce s názvem ulice, kdy se po načtení zobrazí údaje o dané osobnosti,“ vysvětlil primátor města František Jura.

Seznam ulic pro doplnění informačními tabulky byl navržen Oldřichem Václavíkem ze Státního okresního archivu v Prostějově a projednán v Místopisné komisi.

Tato akce představuje výrobu a instalaci tabulek ve výši cca 65.000 Kč. Pro možnost realizace akce bylo potřebné schválit převod finančních prostředků ve výši 65.000 Kč z rezervy určené pro participativní rozpočet na tento konkrétní projekt, aby mohla být akce rea lizována ještě v letošním roce.

O které ulice v Prostějově jde konkrétně? Zde je jejich přehled:

• A. Jánského
• Aloise Krále
• Bohumíra Dvorského
• Demelova
• Dr. Horáka
• Dr. Plajnera
• Dr. Uhra
• Edvarda Valenty
• Filipcovo nám.
• Floriána Nováka
• Frébortova
• Gen. Dudy
• Gen. Kraváka
• Gen. Sachera
• Hacarova
• Jana Sedláčka
• Jano Köhlera
• Jaroslava Kaštila
• Jaroslava Křičky
• Jaroslava Kučery
• Kopečného
• Kováříkova
• Koželuhova
• Krumlovského
• Lutinovova
• Mathonova
• Mládkovy sady
• nám. Edmunda Husserla
• Netušilova
• Neumannovo nám.
• Otakara Ostrčila
• Podivínského
• Poláčkova
• Polišenského
• Přikrylovo nám.
• Rejskova
• Skálovo nám.
• Spitznerova
• Stanislava Manharda
• Střížova
• Sukova
• Třískova
• Tylšarova
• Vasila Škracha

-red-