Město Prostějov pokračuje v rekonstrukcích a inovacích soustav veřejného osvětlení s cílem dosažení úspory elektrické energie.

„V roce 2022 jsme vyměnili osvětlení v Kolářových sadech a na sídlišti Svobody, celkem šlo o 209 svítidel, kdy náklady činily cca 2,2 milionu korun. Získali jsme na tuto akci dotaci ve výši přesahující 1,7 milionu korun, město tedy zaplatilo pouze cca 473.000 Kč,“ říká náměstek primátora pro komunální oblast Jiří Pospíšil s tím, že dále byla dokončena výměna svítidel na sídlišti Šárka – celkem 133 ks, v Domamyslicích a Čechovicích 185 ks, na sídlišti Západ – 165 ks, to vše v celkových nákladech necelých 5,6 milionu korun.

„Zde jsme požádali o dotaci Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu Národní plán obnovy, kdy dotace může dosáhnout téměř 4,7 mil. Kč. Výše dotace totiž činí 30 Kč za každou uspořenou kWh. Úspory přitom dosahují až 80 % spotřeby elektrické energie,“ pokračuje Pospíšil. V rámci tohoto programu bylo vyměněno už 692 svítidel.

Rada města dále schválila přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení – Vrahovice, ul. Březinova a ul. Česká. Žádost o dotaci na tento projekt byla podána v červenci tohoto roku.

loga plán obnovy eu

„Celkem zde má být vyměněno 458 ks svítidel v celkových nákladech přibližně 4,2 mil. Kč vč. DPH. Výše dotace může činit až 100 % způsobilých výdajů. Za období posledního cca 1,5 roku (nejpozději do dubna 2024) tak bude vyměněno celkem 1150 ks svítidel. Navíc 300 ks jsme již měli instalováno ještě před energetickou krizí. Ve městě máme 5444 světelných bodů, pokud budeme mít v dubnu 2024 vyměněno 1450 LED svítidel, tak se jedná o 27 % úsporných světelných bodů. A ve výměnách budeme pokračovat dál, příští rok hodláme uvolnit na tato úsporná opatření na veřejném osvětlení dalších 15 milionů korun,“ uzavírá náměstek Jiří Pospíšil.

-jg-