Radní na svém jednání odsouhlasili uspořádání veřejné sbírky na podporu financování spolku Mourek.

„Veřejná sbírka bude probíhat v době provozu mobilního kluziště na náměstí a současně po dobu konání vánočních trhů, tedy v termínu od 24. 11. 2023 do 28. 1. 2024. V tomto období bude instalována nepřenosná pokladnička na sloupu veřejného osvětlení na nám. T. G. Masaryka, kde lze očekávat zvýšený pohyb osob, a tím pádem vyšší počet potencionálních dárců,“ přiblížila náměstkyně primátora Marcela Župková.

Rada města dále rozhodla, že věnuje pro tyto účely prvotní vklad ve výši 20 tisíc korun.

A proč zrovna Mourek?

Spolek Mourek pečuje o toulavé a opuštěné kočky, které se ve městě pohybují. Spolek při své činnosti zajišťuje nejen péči o kočky, jejich krmení a ubytování, ale i péči veterinární, což je velmi nákladné.

„Naším zájmem je, aby se situace s přemnoženými kočkami skutečně podařilo efektivně řešit, kočky odchytávat a kastrovat. Proto si myslíme, že sbírka pro spolek Mourek