Z města módy a strojírenství se pomalu stává skanzen tunelů. Podívejme se na některé z nich.

Rok 2006 – Aquapark. Město zaplatilo dosti značnou pokutu za způsob, jakým byl realizován. Největší prostějovská vodní plocha byla zasypána a místo ní vznikla třídráhová pětadvacítka a několik klouzaček. Všechny nás to stálo čtvrt miliardy, plavat se tam nedá, ale jistý prostějovský podnikatel si přišel na pěkný vývar. Ze 180 tisíc, které do projektu vložil, se mu vrátilo po osmi letech 1,2 milionu. Slušné. Rok 2006 – Vodovody a kanalizace. Odklonění ziskové části našeho vodárenského podniku do rukou nadnárodní firmy, která nám už hezkou řádku let prodává naši vodu, která teče naším potrubím. Od roku 2006 do roku 2016 nashromáždila soukromá firma na veřejné vodě dobrých 700 milionů Kč a komplet odeslala za hranice. Kolik už to je do současné doby, raději ani nepomyslet. Zde se začal bránit jeden z akcionářů. A podle posledních zpráv uspěl. Konstruktéři tohoto tunelu budou mít zřejmě problém. Rok 2010 – Odmítnutí výkupu nabídnutého pozemku na Brněnské ulici. Občan nabídl městu pozemek za cca 600 tis. Kč. Za temných okolností tato nabídka byla ze strany města odmítnuta, aniž by byla předložena k rozhodnutí zastupitelstva. Pozemek koupil úředník z odboru správy majetku. O několik let později ten samý pozemek město vykupuje za cca 4 miliony. Rok 2010 -Kulturní a společenské centrum a tržnice. Tunel, který se naštěstí nepodařilo aktérům dokončit, by mohl být tesán do učebnic. Odklonění poloviny centra do soukromé sféry za podivných okolností výběrového řízení a zatajených varování od právníků. Dlouhých 7 let se odehrávala bitva o zachování společného majetku pro nás občany. Určitě ne náhodou poslala jistá olomoucká firma volebním stranám před volbami 2014 volební příspěvek 50 tis. Kč. Vlastně tím ukázala, jak se to dělá. V roce 2015 podal žalobu jeden z účastníků výběrového řízení proti platnosti smluv města se „zvítězivším“ účastníkem. A vyhrál. Zajímavé je, že jsem už v roce 2013 podal podnět Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově, aby podalo stejnou žalobu. Nepodalo, prý se smluvní strany mohou dohodnout na změně smlouvy, aby byla platná. Podivné právní doporučení o smlouvě, která ze zákona nikdy nevznikla, což v roce 2017 potvrdil Nejvyšší soud ČR. Rok 2015 – Jezdecká kasárna. Památka na slavnou vojenskou minulost Prostějova. Sídlil zde c.k. jezdecký pluk. Zatímco v jiných městech se tyto památky opravují, v Prostějově se bourají. Kuriózní je, že před volbami se všichni političtí lídři dušovali, že kasárna se bourat nebudou. 2016 šla budova k zemi. Možná se moc neví, že jistý mladý architekt přišel s velmi zdařilým projektem přestavby na dům pro seniory. Pokoušel se s tím seznámit zastupitele. Nebylo mu to umožněno. To byla ještě doba, kdy občan mohl mluvit na jednání zastupitelstva pouze s jeho souhlasem. Myslíte, že to bylo v souladu se zákonem? Jakákoli perzekuce se zdejší vládní garnituře hodila a dlužno říci, že hodí nadále. Tak pojďme dál v historii prostějovských tunelů. Rok 2016 – Olympijské sportovní centrum. Stavba za 130 milionů se 110milionovou dotací. Potichu upečeno. Za nevyjasněných okolností na tuto věc poskytl půjčku jistý sportovní klub, který ovšem tyto peníze k dispozici neměl. Někdo byl a stále je v pozadí. Bylo zničeno další prostějovské koupaliště a opět zahynul kus prostějovské historie. Pokud by projekt probíhal transparentně, stála by tam dnes jiná budova, kde by si i „Franta mohl začutat“. Rok 2018 – Krátké intermezzo k centru města. Po volbách 2018 jsme se těšili, že se bude pracovat na zvelebení okolí KaSC. Z architektonické soutěže vyšla řada kvalitních návrhů, odborná komise vybrala v roce 2019 vítězný. Čtyři roky poté je ve hvězdách, co se tam bude dít. KaSC se prý má nějak rekonstruovat. A prý se má prodat pozemek bývalé sodovkárny, kde je dnes neutěšené parkoviště, soukromé firmě za zvláštních podmínek. Proto je naplánován parkovací dům až na Újezdě, kde vezme za své další zelená plocha. Rok 2021 – Podivná změna územního plánu. Touto změnou by došlo k zastavění cenného přírodního území kolem Hloučely a závratnému zhodnocení pozemků jistého podnikatele. Naštěstí se proti tomu postavili sami Prostějované a tento tunel se podařilo prozatím zastavit. Rok 2023 -Vystoupení z krajského projektu odpadového hospodářství. Prý je to drahé a město má dvě levnější nabídky. V Biskupicích se proti prvnímu projektu výrobny paliva z odpadů vzbouřili občané i vedení obce. V Mostkovicích proti plazmovému zplyňování odpadů vznikla petice a má následovat referendum. K tomuto projektu připravuje prostějovská radnice memorandum o spolupráci. A zatímco vedení města brojí proti kapitálové investici Prostějova ve společném projektu obcí a měst Olomouckého kraje, tajuplné memorandum, které si rada už dvakrát netroufla projednat, předpokládá značnou finanční účast města v soukromém projektu, kde jistě nebudou v rukách města první housle. Píše se v něm: „… účastníci zamýšlejí společně založit nový právní subjekt (obchodní společnost), na němž se budou společně kapitálově podílet a jenž bude lokálním nositelem Projektu.“ Podivné jsou cesty prostějovského vedení. Kdepak asi ten projekt bude, když nebude v Mostkovicích? Kdo máš rozum, přemýšlej!

V Prostějově 13. 9. 2023

Aleš Matyášek,
zastupitel Na rovinu! (STAN, TOP 09, Zelení)