Azylové centrum Prostějov, o.p.s., již téměř třicet let pomáhá lidem v nouzi. Rozsah pomoci je díky ucelené a navazující síti našich služeb velký a každý si může vybrat právě tu formu pomoci, kterou preferuje. Od pouhého pobytu přes den až po dlouhodobější ubytování.

Jelikož nastává podzimní období, klienti terénního programu a obecně lidé v nouzi, pokud mají zájem a dostaví se do azylového centra, mohou využít i spoustu pomoci, která se nabízí zdarma, samozřejmostí je využití sprch, pračky, sušičky a nízkoprahového denního centra, kde si mohou i uvařit nebo se jen ohřát. Součástí je potravinový balíček první pomoci a také možnost přespání s tím, že první noc je zdarma. Na zimu jsme připraveni poskytnout nouzové ubytování, tzv. Opatření mrazy, kdy člověk, který se cítí ohrožený na životě, může využít nouzového přespání.

azylové centrum

Terénní pracovník každodenně mapuje výskyt občanů bez přístřeší v širokém okolí, rozdává informační letáčky o potravinové pomoci i pomoci s ošacením. Leckdy těm hůře pohyblivým občanům žijícím venku tuto pomoc i doveze.

Stále funguje a dále se rozvíjí potravinová pomoc, v určené výdejní dny vydáváme potraviny našim klientům a klientkám na všech zařízeních, ale i potřebným z řad veřejnosti, kteří se na nás obrátí. S tím souvisí i výdej ošacení a „Šatník“ již výše zmíněný. Toto vše je velkým přínosem a pomocí hlavně pro osamělé rodiče s dětmi. Tímto chci poděkovat všem, kteří přivezli ošacení, bez nich bychom šatník nemohli realizovat.

Jedním z hlavních cílů azylového centra bylo pro rok 2023 opět udržení stávajících služeb včetně azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi „ADDAR“. Všechny služby jsou plně využívány a stoprocentně zajištěny. V řešení je další rozšiřování kapacity některých služeb.

azylové centrum

V letošním roce jsme také realizovali plánované opravy, jako výměna podlahových krytin, oprava systému vytápění a další.

Pro všechny zaměstnance každoročně pořádáme kurzy vzdělávání. S financováním nám také každý rok pomáhá statutární město Prostějov, za což jsme velice rádi, a velmi děkujeme za tuto finanční podporu ve výši 800.000 Kč, kterou jsme použili na dofinancování provozu jednotlivých služeb AC. Velmi si také vážíme příkladné spolupráce se všemi jeho zástupci z vedení i jednotlivých odborů.

Děkujeme.

Mgr. Jan Kalla
MBA ředitel AC