V závěru září proběhl v lesoparku Hloučela VIII. ročník branného závodu „O pohár primátora města Prostějova“. Akci připravila městská policie ve spolupráci s ČSOP regionální centrum IRIS, Sportcentrem, Střední zdravotnickou školou a Policií ČR.

Zúčastnili se žáci ze všech prostějovských základních škol. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích – 7., 8. a 9. třída. Děti ve čtyřčlenných družstvech (dvě dívky, dva chlapci) měly za úkol zdolat trať o délce 5 km, a to v co nejkratším čase. Na trase bylo rozmístěno sedm stanovišť. Soutěžící plnili nejrůznější disciplíny, jako například střelba z praku na cíl, hod granátem, poznávání přírodnin, zdolání úseku za pomoci lana, zdravověda hrou, discgolf a další. Nechyběly ani paměťové a vědomostní úkoly. Za nesplnění sbírali závodníci trestné body. Za 1 bod se přičítalo 30 sekund k běžeckému času.

branný závod

Závodu se zúčastnilo osm základních škol. V kategorii sedmých tříd soutěžilo 13 týmů, v kategorii osmých tříd se zúčastnilo 11 družstev a v kategorii devátých tříd mezi sebou zápolilo 12 družstev. V průběhu dopoledne se na startu vystřídalo celkem 144 dětí.

Slavnostního zahájení se zúčastnil i primátor statutárního města Prostějova Mgr. František Jura. Vítězové z každé kategorie získali pohár a věcné ceny. Ani letos nikdo neodešel s prázdnou. Každý soutěžící obdržel drobný dárek a občerstvení.

branný závod

Velké poděkování patří všem organizátorům, kteří se na celé soutěži podíleli, a také provozovateli občerstvení U Abrahámka za vstřícnost a poskytnutí tamějších prostor. Všem účastníkům i vítězům blahopřejeme!

-mp-