Hádankářsko-křížovkářský kroužek Hanáci pracuje v Prostějově již téměř 70 let. Vyjadřujeme velké poděkování statutárnímu městu Prostějov za finanční příspěvek, který našim členům umožnil i v letošním náročném úsporném roce uspořádat v Prostějově velký řešitelský přebor, zařazený do celostátní Grand Prix v řešení logických úloh, křížovek a hádanek. Dále umožnil účast na řešitelských přeborech v rámci České republiky. Přes snížený počet přeborů získali naši členové jednu zlatou, šest stříbrných a jednu bronzovou medaili. Přeborů se účastní řada řešitelů z celé republiky a ze Slovenska a řešené práce jsou zveřejňovány v celostátních publikacích. Naši členové připravili ve spolupráci s prostějovskou knihovnou již tradiční luštitelskou letní soutěž s křížovkou a osmisměrkou. Svojí činností pomáháme zejména starší generaci v boji proti civilizačním chorobám, Alzheimerově chorobě a podobně. Proto patří velký dík městu, že podporuje i duševní stránku svých obyvatel. Také pro příští rok chceme v této činnosti pokračovat a pomocí křížovek přinášet lidem radost a pohodu.

Prostějov 2. 10. 2023

Ing. Bohdan Kousal
předseda kroužku Hanáci