„Problematikou výkupu pozemků na vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města, který má za cíl adaptaci na probíhající klimatické změny formou zadržování vody v krajině a zlepšování hygienických podmínek této části města, včetně zvýšení rekreačních možností místních obyvatel, se zabýváme dlouhodobě, už od roku 2019. Řešené území je ohraničené ze západu ulicí Čechovická, z východu ulicí Brněnská. Postupně činíme kroky k výkupu přibližně 12 ha potřebných pozemků rozdělených do tří etap“, shrnuje 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má na starosti nakládání s majetkem města.

„Po dalších jednáních je nyní možné vykoupit další pozemek v lokalitě poblíž krasického hřbitova, který je součástí třetí etapy. Jeho vlastník souhlasí s navrženou kupní cenou ve výši 500 Kč/m2, tedy za 1.001.000 Kč. Doporučujeme tedy zastupitelům výkup předmětného pozemku schválit,“ dodala Sokolová.

-jg-