Medaile policejního prezidenta, medaile za věrnost, čestné plakety a ocenění nejlepší policista si ve čtvrtek 8. 2. 2024 převzali z rukou ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje brigádního generála Tomáše Landsfelda, primátora statutárního města Prostějova pana Františka Jury a ředitele územního odboru Prostějov plukovníka Tomáše Adama tito policisté:

MEDAILE ZA VĚRNOST TŘETÍHO STUPNĚ BYLY UDĚLENY TĚMTO POLICISTŮM:

• praporčíku Richardu SOUŠKOVI – z Obvodního oddělení Plumlov; • podpraporčíku Petrovi BRABLECOVI – z oddělení hlídkové služby. Medaile za věrnost třetího stupně je udělena za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a déle jak 10 let trvání služebního poměru.

MEDAILI „ZA VĚRNOST DRUHÉHO STUPNĚ“ POLICEJNÍ PREZIDENT UDĚLIL:

• majorovi Jiřímu CHROMCOVI – zástupci vedoucího oddělení hospodářské kriminality; • nadporučíku Františku RICHTEROVI – vedoucímu obvodního oddělení Němčice nad Hanou; • poručíku Pavlu RAUSOVI – komisaři oddělení analytiky a kybernetické kriminality; • praporčíku Tomáši Macnarovi – z obvodního oddělení Prostějov 2. Medaile za věrnost druhého stupně se uděluje policistům za více než dvacetileté trvání služebního poměru s velmi dobrými pracovními výsledky. Čestnou medaili Policie České republiky policejní prezident generálporučík Martin Vondrášek udělil podporučíku Petru WEISGÄRBEROVI. Medaile je udělena za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních výsledků a trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména Policie České republiky.

NEJLEPŠÍMI POLICISTY ÚZEMNÍHO ODBORU PROSTĚJOV ZA ROK 2023 BYLI VYHLÁŠENI:

Policisté služby pořádkové policie:

• nadpraporčík Robert ŠEMNICKÝ – obvodní oddělení Prostějov 1; • nadpraporčík František NESVADBÍK – obvodní oddělení Prostějov 2; • praporčík Jan VYBÍHAL – obvodní oddělení Konice; • praporčík Michal HEIMERLE – obvodní oddělení Němčice nad Hanou; • nadpraporčík Zdeněk NEUBAUER – obvodní oddělení Plumlov; • praporčice Hana JÁNOVÁ – dopravní inspektorát Prostějov; • podpraporčík Daniel WILLERT – oddělení hlídkové služby Prostějov. Nejlepší policisté služby kriminální policie: • poručík Martin ŘEHULKA – oddělení obecné kriminality; • poručík Ivo PAJCHL – oddělení hospodářské kriminality; • poručík Richard RŮŽIČKA – oddělení analytiky a kybernetické kriminality. Ocenění nejlepší občanský zaměstnanec získala Jitka FILKOVÁ – oddělení obecné kriminality. Ocenění velitel územního odboru Prostějov bylo uděleno nadporučíku Pavlu BENEŠOVI – vedoucímu dopravního inspektorátu územního odboru Prostějov.

PLAKETU ředitele krajského ředitelství policie Olomouckého kraje obdržel nadporučík Karel JANEČEK.

Medaili ředitele územního odboru za aktivní spolupráci s organizačními články územního odboru v oblasti veřejného pořádku a prosazování dobrého jména Policie České republiky udělil plukovník Tomáš Adam primátorovi statutárního města Prostějova Františku Jurovi.