Husovo náměstí 67, Prostějov, www.iris.cz, iris@iris.cz, tel.: 603 730 594, 737 898 777; facebook: Ekocentrum Iris plánuje na červen 2024 tyto akce:

VYCHÁZKA OKOLÍM MYSLEJOVIC
ÚTERÝ 4. ČERVNA

Vycházka pro méně zdatné seniory povede polními i lesními cestami z Kobylniček přes Myslejovice a Křenůvskou horu do Křenůvek. Ráno společný odjezd autobusem do Kobylniček v 9:30 (st. č. 12). Návrat do Prostějova ve 13:30. Délka trasy 4,5 km, tempo vycházky bude pomalé.
Poplatek 20 Kč/osoba.

BRANDÝS NAD ORLICÍ
STŘEDA 5. ČERVNA

Exkurze nejen pro seniory s Hynkem Skořepou povede z Chocně do Brandýsa n. Orlicí. V Chocni navštívíme park Peliny s výhledem na opukové skály, dále pokračujeme podél Tiché Orlice do Brandýsa. Zde nahlédneme do parku rehabilitačního ústavu, projdeme se přírodním bludištěm Labyrint, zdatnější zájemci mohou pokračovat ke zřícenině hradu Brandýs a do Čertovy rokle. Ráno společný odjezd vlakem do Chocně v 8:01 (s přestupem v Olomouci), návrat do Prostějova v 16:23, popř. v 17:22. Délka trasy dle zájmu od 10 do 13 km. Poplatek 40 Kč.

MOTÝLÍ VYCHÁZKA NA KOSÍŘ
STŘEDA 12. ČERVNA

Vycházka nejen pro seniory s entomologem Vladislavem Holcem spojená s pozorováním a určováním motýlů na loukách Velkého Kosíře. Z Čelechovic na Hané se vydáme do starých sadů na svazích Kosíře. Odtud pak pokračujeme na lokalitu Vápenice s pozůstatky selských lůmků, kde se nachází spousta vzácných druhů hmyzu i rostlin. Ráno společný odjezd vlakem do Čelechovic na Hané v 8:02. Návrat do Prostějova do 13:40. Délka trasy asi 5 km. Poplatek 40 Kč.

ZE ŠTARNOVA NA STRAŽISKO
ČTVRTEK 13. ČERVNA

Vycházka pro méně zdatné seniory povede ze Štarnova na Stražisko, cestou se zastavíme u nově vybudovaných nádrží Amazonka a na Stražisku v případě zájmu projdeme křížovou cestu vedoucí k místnímu kostelíčku. Ráno společný odjezd autobusem do Štarnova v 9:30 (st. č. 1), návrat ze Stražiska vlakem do 13:20. Délka trasy asi 4 km, tempo vycházky bude pomalé. Poplatek 20 Kč.

DEN HLOUČELY NA HLOUČELE
SOBOTA 15. ČERVNA

V letošním roce slaví lesopark Hloučela 110 let od svého vysazení, toto jubileum si připomeneme na akci pro děti i dospělé přímo na Hloučele. Od 14 do 17 hod. budou u bistra Hloučela U Matesů připraveny hravé a vzdělávací aktivity pro děti i dospělé, pozorování živé přírody, tvořivá činnost, informační panely, živá hudba, maňáskové divadlo Sluníčko apod. Akcese koná od 14 do 17 hod.

ZE STÍNAVY NA POHODLÍ
ÚTERÝ 18. ČERVNA

Krátká vycházka pro méně zdatné seniory povede lesními cestami ze Stínavy na Pohodlí. Cestou se zastavíme u tůní ve Stínavě, na Pohodlí pak odbočíme ke známé studánce. Ráno společný odjezd autobusem do Stínavy v 8:15 (st. č. 11). Návrat do Prostějova ve 12:30. Délka trasy asi 4 km, tempo vycházky bude pomalé. Poplatek 20 Kč.

SKŘÍPOVSKÝ MOKŘAD
STŘEDA 19. ČERVNA

Vycházka nejen pro seniory povede do Skřípova, kde navštívíme chráněné území Skřípovský mokřad se vzácnou květenou. Dále pokračujeme přes louky a lesy do Dzbelu. Ráno společný odjezd autobusem do Skřípova v 8:35 (st. č. 6) s přestupem v H. Štěpánově, návrat vlakem ze Dzbelu ve 13:30. Délka trasy 5–6 km. Poplatek 40 Kč.

VÝCHODNÍ ALPY HOCHSCHWAB
SOBOTA 22. ČERVNA

Autobusový zájezd do Rakouska pod vedením botanika Jaroslava Podhorného. Vydáme se po turistických trasách za bohatou květenou a horskými výhledy v délce od 5 km do 14 km dle vlastního výběru. Protože počítáme s výjezdem našeho autobusu nahoru, není nutné použít lanovku. Ráno odjezd z Prostějova ve 4:30, návrat do 24:00. Cena dopravy: 800 Kč, platbu proveďte bezhotovostně na účet RS Iris: 2601753568/2010, variabilní symbol: 152024. Po zaplacení částky zašlete přihlášku na e-mail: iris@iris.cz nebo přímo Jaroslavu Podhornému: podhorny.csop@seznam.cz. Aktuální a podrobnější informace na www.iris.cz nebo u J. Podhorného (tel. 776 799 288).

JESKYNĚ A KRASOVÉ JEVY U LUDMÍROVA
STŘEDA 26. ČERVNA

Vycházka s Martinem Synkem okolím Hvozdu a Ludmírova. Čeká nás jeskyně ve Hvozdecké hoře, jeskyně u vývěru Andělička, závrt U Koní, lom Na Srdéčku, chráněné území Průchodnice a bývalý lom Ludmírov. Ráno společný odjezd autobusem do Hvozdu v 8:45 (st. č. 1) s přestupem v Konici, návrat z Ludmírova dle počasí ve 12:30 nebo ve 14:30. Délka trasy 6-7 km. Poplatek 40 Kč.

PUTOVÁNÍ ZA STUDÁNKAMI
ČTVRTEK 27. ČERVNA

Krátká vycházka pro méně zdatné seniory povede nad Seloutky. Cestou navštívíme nejméně čtyři studánky a v případě zájmu vystoupíme na vrchol Chlum. Ráno společný odjezd autobusem do Seloutek v 9:30 (st. č. 12). Návrat do Prostějova do 13:30. Délka trasy 4-5 km, tempo vycházky bude pomalé. Poplatek 20 Kč.

MRAVENEČCI
KAŽDÝ ČTVRTEK OD 15 DO 17 HOD.

Příjemně strávené odpoledne pro maminky na mateřské dovolené a další rodinné příslušníky s malými dětmi. V budově i na zahradě Ekocentra Iris bude připravena herna s Montessori hračkami, plyšáky, tvořivými aktivitami apod. Rodinné vstupné 100 Kč (dospělý + max. 2 děti). Doporučený věk dětí 0-5 let.

PŘIPRAVUJEME: LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:

• Cesta z města 8.–12. 7.
• Kudy z nudy 15.–19. 7.
• Letem světem 5.–9. 8.
• Po kapkách vody 12.–16. 8.

Informace a přihlášky na www.iris.cz.
Cena 2500 Kč.

Akce Ekocentra Iris finančně podporuje statutární město Prostějov a Ministerstvo životního prostředí.