Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel: 603 730 594, 737 898 777;
facebook: Ekocentrum Iris
plánuje na duben 2024 tyto akce:

Hrdibořické rybníky
středa 3. dubna

Vycházka nejen pro seniory povede do Národní přírodní památky Hrdibořické rybníky, kde budeme pozorovat vodní ptactvo. Odtud pokračujeme do lesíku u Biskupic s pozůstatky těžby rašeliny a jarní květenou. Ráno společný odjezd autobusem do Hrdibořic v 8:45 (st. č. 3), návrat do Prostějova ve 13 hod. Délka trasy 6-7 km. Poplatek 40 Kč.

Ukliďme si Hloučelu!
sobota 6. dubna

Tradiční úklid obou břehů říčky Hloučely mezi ulicemi Kostelecká a Tichá. Pytle a pracovní rukavice budou k dispozici. Po skončení úklidu nás čeká opékání dobrot na ohýnku a malé občerstvení. Zároveň si připomeneme, že letos uplyne 110 let od založení lesoparku Hloučela. Sraz bude mezi 8:30 a 9:00 u Občerstvení U Abrahámka.

Probouzení zahrady se skřítkem Šafránkem
8. dubna až 26. dubna v botanické zahradě

První letošní akce v prostějovské botanické zahradě, kterou zahajujeme celoroční seriál akcí připomínajících 90 let od jejího založení. V botanické zahradě bude umístěna samoobslužná stezka pro všechny generace.

Žabí hlídka aneb Taxi pro žáby
úterý 9. dubna od 16 hod. v Ekocentru Iris

Zajímavé setkání s Ludmilou Korešovou, zakladatelkou Žabí hlídky, organizátorkou záchranných transferů. Hlídky jsou skupiny dobrovolníků nebo místních obyvatel, kteří v době migrace pomáhají žábám bezpečně překonávat silnice, aby se dostaly k vodní ploše, kde se rozmnožují. Dobrovolníci staví dočasné bariéry, které buď navádí obojživelníky k průchodům pod silnicí, nebo potom žáby za bariérami ručně přenáší v kyblících přes silnici k rybníku. Součástí přednášky bude i ukázka živých žab. Vstupné 50 Kč.

Vratíkovský kras
středa 10. dubna

Vycházka nejen pro seniory pod vedením Hynka Skořepy povede Valchovským prolomem do Vratíkovského krasu. V okolí staré železnorudné štoly u Valchova byla nacházena pravěká pryskyřice, zvaná valchovit. Ještě zajímavější je malý krasový ostrůvek u Vratíkova s několika jeskyněmi. Kromě jeskyní uvidíme krasovou vyvěračku či skalní jehlu. Ráno společný odjezd autobusem v 8:15 (st. č. 11) do Valchova. Návrat do Prostějova kolem 16. hod. Délka trasy asi 8 km. Poplatek 40 Kč.

Žabí exkurze aneb Putování za Žabím princem
sobota 13. dubna

Vycházka pro dospělé i rodiny s dětmi povede od Podhradského rybníku v Plumlově k rybníkům v Hamrech. Nastal čas, kdy obojživelníci po zimě opouštějí své úkryty a vydávají se k rybníkům a tůním. My je možná cestou potkáme a dozvíme se o nich spoustu zajímavých informací. Pro děti bude připravena hra spojená s hledáním Žabího prince. Sraz v Plumlově u aut. zastávky v 9:00 (vhodný autobus z Prostějova jede v 8:25 ze st. č. 11), vycházku ukončíme v Hamrech do 13:10, kdy odtud odjíždí autobus do Prostějova. Délka trasy 5-6 km. Poplatek 40 Kč.

Podél Hloučely ze Seče do Okluk
úterý 16. dubna

Krátká vycházka pro méně zdatné seniory nás zavede do údolí, jímž protéká říčka Hloučela (dříve zvaná Okluka), obklopená vlhkými loukami i strmými kopci. Cestou se zastavíme u několika studánek. Vycházku ukončíme v Oklukách. Ráno společný odjezd autobusem v 10:10 do zastávky Lipová-Seč (st. č. 10), návrat do Prostějova do 14:15 hod. Délka trasy 5 km, tempo vycházky bude pomalé. Poplatek 40 Kč.

Naučnou stezkou Přerovským luhem
středa 17. dubna

Vycházka nejen pro seniory na okraj Přerova, kde projdeme část naučné stezky Přerovským luhem. Nahlédneme do rozkvetlé Národní přírodní rezervace Žebračka a navštívíme Velkou a Malou lagunu, které jsou domovem chráněných rostlin i živočichů. Ráno společný odjezd autobusem do Přerova v 8:45 (st. č. 3). Návrat do Prostějova mezi 14:00 a 14:35. Délka trasy asi 8 km. Poplatek 40 Kč.

Den Země
sobota 20. dubna od 8 do 13 hod.

Tradiční velká osvětová akce spojená s ekojarmarkem na hlavním prostějovském náměstí. Pro návštěvníky budou připraveny hravé i vzdělávací aktivity k svátku naší Země, stánky s výrobky lidových řemeslníků, ukázky řemesel, živočichové ze záchranné stanice, informace o činnosti ČSOP. Po celou dobu bude probíhat kulturní program s živou hudbou, orientálními tanci, maňáskovým divadlem apod.

Plániva v Dětkovicích
úterý 23. dubna

Krátká vycházka pro méně zdatné seniory povede do Dětkovic na vrch Plánivu se zajímavou květenou. Odtud budeme pokračovat přes část Přírodní rezervace Blátka do Vranovic, kde se zastavíme na lokalitě Na Skále. Ráno společný odjezd autobusem do Dětkovic v 9:30 (st. č. 12) Návrat autobusem z Vranovic do 13:30 hod. Délka trasy 5 km, tempo vycházky bude pomalé. Poplatek 40 Kč.

Zatopený lom v Hradčanech
středa 24. dubna

Vycházka nejen pro seniory do jižní části okresu. Ze Želče se vydáme k mokřadu Sekyry a k vodní nádrži, poté zamíříme mezi poli k obci Hradčany, kde navštívíme zatopený lom, ve kterém se mohou nacházet zkameněliny přesliček. Ráno společný odjezd autobusem do Želče v 10:00 (st. č. 8). Návrat autobusem z Hradčan mezi 13:30 a 14:30. Délka trasy 6 km. Poplatek 40 Kč.

Rozkvetlý Malý Kosíř
úterý 30. dubna

Krátká vycházka pro méně zdatné seniory povede na vrch Malý Kosíř, kde se nachází přírodní rezervace se vzácnou květenou. Vycházku ukončíme v lázních Slatinice, kde obejdeme lázeňské prameny. Ráno společný odjezd autobusem do Slatinek v 9:50 (st. č. 9). Návrat do Prostějova kolem 13:30 hod. Délka trasy 4 km, tempo vycházky bude pomalé. Poplatek 40 Kč.

Mravenečci
každý čtvrtek od 15 do 17 hod.

Příjemně strávené odpoledne pro maminky na mateřské dovolené a další rodinné příslušníky s malými dětmi. V budově Ekocentra Iris bude připravena herna s Montessori hračkami, plyšáky, tvořivými aktivitami apod. Rodinné vstupné 100 Kč (dospělý + max. 2 děti). Doporučený věk dětí 0-5 let. O prázdninách a ve státní svátky se Mravenečci nekonají.

 

PŘIPRAVUJEME:

Mokřad Bělá
středa 1. května

Exkurze pro veřejnost ke krásnému mokřadu u žel. zastávky Šubířov. Prohlédneme si kvetoucí louky se vzácnými rostlinami, poté vystoupíme na blízké hradisko. Ráno společný odjezd vlakem do Šubířova v 8:02. Návrat ve 13:30. Poplatek 50 Kč/osoba.

Akce Ekocentra Iris finančně podporuje Statutární město Prostějov.