Vážení občané Prostějova,

statutární město Prostějov připravuje zpracování SWOT analýzy současného stavu školství v Prostějově. Nedílnou součástí připravovaného materiálu bude i dotazníkový průzkum určený nejširší veřejnosti.

Požádáme Vás touto cestou o vyplnění dotazníku, ve kterém se budete moci vyjádřit k současnému stavu předškolního, základního a středního vzdělávání v Prostějově. Zajímá nás Vaše subjektivní hodnocení dostupnosti a kvality poskytovaného vzdělávání, vybavenosti škol, klimatu na školách, způsobu komunikace a předávání informací.

Prosíme Vás tedy o vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi pro nás budou cennou zpětnou vazbou, jak hodnotíte jednotlivé sledované oblasti. SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s určitou oblastí  – v našem případě školství v Prostějově.

Dotazník je připravený v elektronické formě, je zcela anonymní a bude distribuovaný i prostřednictvím samotných škol. Jeho vyplnění Vám zabere cca 10 minut a vyjádřit se můžete pouze k té oblasti, která Vás zajímá.

S výsledky budete po zpracování seznámeni prostřednictvím webu statutárního města Prostějova a Radničních listů.
D

otazník je dostupný na webové stránce https://www.prostejov.eu/cs/obcan/skolstvi-1/

Děkujeme Vám předem za Váš čas a za Vaše hodnocení.

PaedDr. Jan Krchňavý
předseda školské komise

Mgr. Petr Ivánek
vedoucí odboru školství, kultury a sportu