Rada města Prostějova v minulých dnech projednala výsledky hospodaření v roce 2023. Jak skončil účet města, jsme se zeptali primátora Františka Jury.

Pane primátore, s jakými čísly jste své kolegy na jednání rady města seznámil?

Tím nejzásadnějším sdělením bylo, že rozpočet v loňském roce skončil přebytkem ve výši zhruba 222,5 milionu korun. Našemu městu se podařilo získat více na příjmech, než jsme si původně naplánovali. Konkrétně to bylo o téměř 12 procent více. Naopak výdaje nedosáhly předpokládané výše, ušetřili jsme asi 10 procent financí. Část z toho jsou nerealizované investice, které se posouvají v čase, nicméně i tak jde o vynikající čísla.

Jak jste s takovým výsledkem spokojený?

Já jsem samozřejmě moc rád, že má naše město tak zdravé finance.Do budoucna je to pro všechny velmi dobrá zpráva. Nemáme žádný problém s nedostatkem financí. Můžeme hodně investovat do dalšího rozvoje Prostějova a lepšího života jeho obyvatel. A kdyby se náhodou vyskytla nějaká mimořádná událost, jakou byla například nedávná pandemie, naše město ji zvládne a bude moci znovu pomáhat svým občanům. Naše radnice chce být jistotou v současné složité době, u nás lidé vždycky najdou zastání.

Čím si takové výsledky hospodaření, kterých město dosahuje opakovaně, vysvětlujete?

Převzali jsme město v dobré finanční kondici a v tomto trendu pokračujeme,. Šetříme na provozních výdajích a pro investice hledáme další zdroje financování. Snažíme se mít připraveno co nejvíce kvalitních projektů a ve vhodném okamžiku na ně získat i dotační peníze. Daří se nám tak využívat podpory Olomouckého kraje, státu i Evropské unie.

Rozpočet města také není zatížen žádnými splátkami úvěrů, Prostějov totiž nemá vůbec žádné dluhy. To je samozřejmě velká výhoda, podobných případů v České republice mnoho nenajdete.

Mohou tedy občané počítat už v letošním roce s dalšími velkými investicemi?

Určitě ano, namátkou zmíním velké projekty do našich škol. Modernizujeme výuku, budujeme nové učebny, rozvíjíme školní sportoviště určená nejen žákům, ale i veřejnosti. Velkým projektem bude samozřejmě dopravní terminál Újezd, kde vznikne podobné zařízení jako na Floriánském náměstí. Také modernizujeme sídliště, investujeme do tolik potřebných parkovacích míst a postupnými kroky připravujeme největší investici města v podobě nového krytého bazénu.