Rada města odsouhlasila výši poplatků za stánky pro letošní hody, které se uskuteční ve dnech 14. – 15. září 2024:


Náměstí T. G. Masaryka, Pernštýnské náměstí a ulice Kostelní:

  • za umístění stánku na jednom prodejním místě:

délka stánku do 3 m …………………………… 400 Kč

  • za každý další i započatý metr ……………… 500 Kč
  • za umístění stánku pro řemeslníky ze Sdružení lidových řemeslníků a výrobců a pro držitele titulu Nositel tradic lidových řemesel

délka stánku do 3 m.. ……………………………………………………………….150 Kč

prostor pro umístění stolů pro občerstvení ……………………………………….……. ZDARMA

Na nám. T.G. Masaryka, Pernštýnském nám. a v ulici Kostelní bude rozmístěno celkem 135 prodejních stánků. Poplatky budou vybírat pracovníci finančního odboru přímo na místě v den konání akce. Hanácké slavnosti jsou stěžejní událostí podzimu a s velkým předstihem se často hlásí zájemci o umístění stánků, proto je třeba stanovit již nyní výši poplatků,“ upřesnil primátor František Jura.

Upozorňujeme, že umístění vlastního stánku bez souhlasu města bude posuzováno jako přestupek – neoprávněný zábor veřejného prostranství dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, s možností uložení pokuty až do výše 75.000 Kč ve správním řízení.

-jg-