V březnových Radničních listech má pan František Jura sloupek. Hezké čtení, takové líbivé. Prosté faktů, po nichž sám volá. Jedná se o bazén a městskou radou zvolenou variantu. Prý se o projektu „hodně diskutuje a prý ne všechna tvrzení se zakládají na pravdě“. Prý je občanům „podsouvána spiklenecká teorie o zatajené studii, která měla doporučit jinou variantu“, než moudrá rada zvolila. Vždyť rada měla k dispozici studii z roku 2020 a její aktualizaci z roku 2023, aby se zohlednilo zvýšení nákladů. Dokonce prý „má opozice zástupce v pracovní skupině, kteří by přece žádné utajení nepřipustili“. A prý k rozhodnutí o výstavbě 25 m dlouhého bazénu s 8 drahami (varianta 1 – V1) vedly „racionální úvahy, jak našim občanům nabídnout co nejlepší služby, aniž bychom ohrozili dobré hospodaření samosprávy“. Tolik tedy v kostce pan Jura. A jaká jsou skutečná fakta? Zastupitelstvo nikdy neprojednalo aktualizovanou studii z ledna 2023. Tím méně se s ní mohla seznámit široká veřejnost. To je dosti překvapující, pokud uvážíme, že se jedná o zdaleka největší investiční akci města. Proč asi nebyla předložena lze usoudit z řady čísel, která nabízí. Například ztráta bazénu 25 m s 8 drahami je odhadnuta na 19 milionů ročně. Ztráta bazénu délky 50 m s 10 drahami (varianta 4 – V4) je odhadnuta na 27 milionů. (viz Studie23 str. 119) Obě studie však uvažují výstavbu komplexního zařízení s wellness a saunovým světem. Za této podmínky mohou všechny uvažované varianty dosáhnout zisku. V1 – 8 milionů, V4 – 1,5 milionu (viz Studie23 str. 120). Kde tedy pan Jura vidí ohrožení dobrého hospodaření samosprávy není zřejmé. Nedávno jsme na zastupitelstvu řešili hospodaření DDM, které je dotováno z veřejných rozpočtů cca 30 miliony, přičemž sazby za služby jsou pod úrovní nákladů. Ve světle racionálních úvah pana Jury by tedy mělo jít o ohrožení dobrého hospodaření samosprávy. Není tomu tak, protože se jedná o funkci, kterou město pro své občany zajistit musí. Stejně tomu je i v případě bazénu. Podívejme se opět do studie: „Z určených variant nabízí nejširší spektrum využití bazénu pro plavání, ale i pro další vodní sporty, díky jeho rozměrům a hloubkám varianta 4. Bazén o rozměrech 50 x 25 m, ideálně s možností dělení na více plaveckých drah. Toto řešení poskytuje sportovně nejlepší variantu“ (viz Studie23 str. 125). Z uvedeného plyne, že Studie z ledna 2023, kterou rada jaksi nepředložila nikomu a nikdy k projednání, skutečně doporučuje jinou variantu, než protlačila rada, aniž by se zeptala občanů. Pan Jura také cudně zamlčel, že občané se už vyjádřili. V roce 2017 byla vedení města předána petice s 4 500 podpisy občanů města i okolí, kde požadují výstavbu bazénu o rozměrech 50×25 m. Pokud chtějí radní skutečně „našim občanům nabídnout co nejlepší služby,“ potom s variantou 25 m dlouhého bazénu s 8 drahami se jim to vůbec nepovedlo. Studie23 totiž označuje za nejlepší, světe div se, Variantu 4 – bazén 50 m a 10 plaveckých drah! Jde totiž o „nejlepší řešení z hlediska variant plavání; možnost organizovat vrcholové soutěže; i bez dělící stěny až 20 plaveckých drah 25 m (oproti mizerným 8, pozn aut.); nejkapacitnější bazén.“ (viz Studie23 str. 67). A já dodávám že v takovém bazénu si už opravdu zaplave každý, aniž by musel jezdit jinam. Je korektní uvést, že je tu vysoká investiční náročnost, což lze předpokládat u díla, které se buduje s perspektivou pro řadu budoucích generací. Charakteristika varianty, kterou o které rozhodli radní a seznámili s ní zastupitele 5. prosince, bez jakéhokoli projednání výsledků Studie z ledna 2023, je skutečně zoufalá: „nebude vyřešeno plavání pro veřejnost a ani pro oddíly“ (viz Studie str. 66). Zastavte tento nesmyslný projekt. Předstupte před občany a zjistěte si jejich názor, pokud pohrdáte peticí, kterou máte ve skříni. Děláte to s kdejakým parčíkem a náměstíčkem, tak to udělejte i s tímto důležitým projektem. Bazén není VIP fotbal a je na rozdíl od něj skutečně pro všechny. To, co jste zadali není nejlepší pro občany. Jsou to vyhozené stamiliony. Pokud jde o tvrzení pana Jury, že rada měla k dispozici Studii20 i Studii23, tak ostře kontrastuje s následující odpovědí na můj dotaz, kdy studii projednala: „Rada města Prostějova neprojednávala ani zadání a ani výsledek díla. Vzhledem k hodnotě veřejné zakázky, byl oprávněn zadat ji vedoucí odboru, a to základě Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova. Aktualizace studie nebyla projednána Zastupitelstvem města Prostějova.“ Táži se, jakými cestami se na radnici rozhoduje o takto zásadních věcech a stamilionových hodnotách?

Aleš Matyášek
Na rovinu! (STAN, TOP09, Zelení)
Redakci předáno 10. dubna 2024

O vyjádření ke stavbě bazénu požádala redakční rada náměstka Miloše Sklenku

Plně rozumím kolegovi Matyáškovi. Musím ocenit i ten boj se kterým jde plnou váhou do problematiky městského bazénu. Bylo by to velká příležitost pro soutěžní plavání nadregionálního charakteru. Ovšem jsou zde i některá ALE, která musíme vzít v potaz. Pominu invektivy v podobě utajování a podobně. O první studii byla velká diskuze, a tak se město rozhodlo nechat zpracovat aktualizaci této studie v návaznosti na pohyb cen. Velmi se mi nelíbí vytrhování informace z kontextu studie. (popravdě, když jsme ji zatajili tak nevím, kde kolega zjistil informace). Citace z jeho článku: Obě studie však uvažují výstavbu komplexního zařízení s wellness a saunovým světem. Za této podmínky mohou všechny uvažované varianty dosáhnout zisku. V1 – 8 milionů, V4 – 1,5 milionu (viz Studie23 str. 120. A my chceme V1 tj. větší zisk tj. 25m/8 drah. Další citace z článku: „Z určených variant nabízí nejširší spektrum využití bazénu pro plavání, ale i pro další vodní sporty, díky jeho rozměrům a hloubkám varianta 4. Bazén o rozměrech 50 x 25 m, ideálně s možností dělení na více plaveckých drah. Toto řešení poskytuje sportovně nejlepší variantu“ Samozřejmě, že je to sportovně nejlepší varianta, ale za jakou cenu?

Co je i ve studii: obnova stávajících lázní – 150 až 200 mil.(str. 100) – to ale asi nechce nikdo. Malá poznámka – každým rokem je provoz lázní dotován z města 10 miliony Kč. SWOT analýza na str. 67 říká: nejvíce výhod pro plavání a vodní sporty všeho druhu nabízí větší bazén 50x25m, který je však investičně a provozně nejnáročnější. Studie na str. 100 říká: výstavba 25m/8 drah bude stát 649 milionů a 50m/10drah bude stát 874 milionů. U variant plaveckého bazénu dle zadání s délkou 25 m či 50 m bude projekt vždy ve ztrátě. A to ve výši 20-27,5 milionů. Při poklesu cen energií 14-18 milionů. Pokud do toho ovšem zapojíme relaxační saunový svět podle str. 120 tak dokonce městem schvalovaný projekt 25m/8 drah má o 6,7 milionů roční zisk než kolegou požadovaná 50 m/10 drah. Otázkou je, zda je to pravda. Studie rovněž počítá se stejným vstupným na osobu na bazén, ať je to 25 nebo 50 m. Další otázka je, když to budeme pronajímat plavcům jako celek na hodinu, zda budou plavci schopni platit provozní náklady.Asi zde bude muset zafungovat dotační příspěvek z města pro oddíl. S tímto studie vůbec nepočítá.

Závěrem. Je pravda, že veřejný zájem a potřeba může převažovat nad ekonomikou. Právě proto jsme se soustředili na hloubku bazénu, aby 2 m stačily např. i pro vodní pólo a akvabely a mohly se pořádat i regulérní plavecké závody. Menší hloubku bude mít samostatný výukový bazén. Bude i výplavový venkovní bazén. Moderní relaxační a saunový svět. A dá-li pánbůh, tak i překvapení pro potápěče.