Rok 2023 stál za to. Minimálně v Prostějově. Stalo se totiž mnoho událostí, které opakovaně ukazují, jak se tu “dělá politika”.

Jedna z prvních takových vlaštovek roku 2023 byl nápad vedení města na zavedení systému Corrency. Sám jsem na jednání zastupitelstva přišel s návrhem podpory domácností, které byly inflací ohroženy nejvíce. Zcela nevhodně nastavené parametry systému Corrency však tento záměr překroutily. Systém se nezaměřil na podporu potřebných cílových skupin, ale šlo se plošně. Mohl to tak využít jak ten, kdo má do kapsy hluboko, tak ten, komu z kapsy peníze vypadávají. Podpora kombinovala nejasně podporu soukromých firem i příspěvkových organizací. Sportovním oddílům chyběly v počátku jasné informace.

Jan Mochťák

Výraznou událostí (minimálně pro mě) bylo přijetí návrhu usnesení, kterým měla vznikat (vznikne)  strategie rozvoje školství pro město Prostějov. Klasická strategie vzniká přibližně 6 – 9 měsíců a její tvorba má adekvátní politickou podporu. Tady uplynul téměř rok a my nemáme “ani čárku”. Neznáme ani konkrétní harmonogram vzniku celé koncepce. Až v závěru listopadu byla konečně ustavena pracovní skupina (10 měsíců od schválení záměru), která má identifikovat základní potřebnost a účel (?). Obecně platí, raději žádnou strategii, než nezodpovědně zpracovaný dokument, který zapadne někam hluboko do šuplíku. Doufám, že se této nepříjemné pravdy v Prostějově vyhneme. Do přípravy klíčového dokumentu budou zapojeni rodiče, žáci a studenti, externí odborníci či další odpovědné instituce. A základem mu bude důkladná analýza potřeb i v respektu k dynamice změn, které nás a naše děti čekají v budoucnu. Rozvoj města tkví ve vzdělání našich dětí.

Klasicky jsme se několikrát dohadovali nad nastavením dotačních titulů ve sportu (a nejen tam). Transparentnost a jasná kritéria přidělování? To se v Prostějově úplně nenosí. Hlavním kritériem mnoha rozhodnutí je to, jak velkou podporu získala organizace v minulých obdobích. Systém kontroly toho, jak se s penězi nakonec nakládá je také nejasný. Zvláště v případě, kdy nárokovost financí vzniká již od prvního ledna 2023 a statisícová dotace je schválena až v prosinci 2023. Například akce “Sportovní hvězdy dětem” ve svém projektovém návrhu určuje velkou část financí na PR a marketing. Do samotné realizace (5. prosince) jste však nenašli o této akci žádnou zmínku – pozvánka, leták, online reklama – nic. Přesto si realizátor nárokuje i jejich proplacení…(?)

Nadále nevíme co bude s pozemky po sodovkárně, které vedení města usiluje prodat. Za Piráty dlouhodobě bojujeme za to, aby byl zachováván městský majetek. Aby se nakládání s ním řídilo jasným plánem. A aby se do něj rozumně investovalo i při využití evropských zdrojů. Vedení města se však ubírá cestou prodeje lukrativních pozemků soukromým vlastníkům a náhlých změn v podmínkách prodeje, které ve výsledku jen okrádají město a jeho občany. Co z toho budou mít místní občané? Městské byty rozhodně ne. Tak co tedy s těmi, pro které je komerční nájemné příliš drahé – mladé rodiny, samoživitelské domácnosti, senioři?

Abychom neskončili negativně, máme i pozitivní událost. Pirátský dotazník, který mapoval zapojení mladých lidí do veřejného dění ukázal, že mladým osud Prostějova rozhodně není jedno. Většina z nich sleduje politiku a nejsou úplně spokojeni s tím, jak se město vyvíjí. Proto se chtějí aktivně zapojit a podporují tak vznik studentského parlamentu, který se díky zapojení Sportcentra – DDM už pomalu rozjíždí.

Přeji vám i vašim blízkým v novém roce vše dobré a především zdraví. A Prostějovu víc transparentnosti, rozumného plánování, odbornosti a rozvahy.

Jan Mochťák
pirátský zastupitel Prostějova