Na všechny programy MC Cipísek je nutné z kapacitních důvodů přihlášení předem přes rezervační systém.

Jednorázové besedy a semináře pro rodiče jsou určeny veřejnosti, nejen pravidelným návštěvníkům.

Pravidelné programy pro rodiče s dětmi probíhají v novém cyklu leden-březen od 3. 1. dle přihlášených skupin.

Rodinné vzorce. Proč děti „zlobí“? beseda pro rodiče s Mgr. M. Skládalovou o tom, jak si lépe porozumět s dětmi, ve středu 17. 1. v 18.00

Mateřská skupina s laktační poradkyní (dle aktuální nabídky) Individuální poradenství pro práci a rodinu (pracovně právní vztahy)

Individuální rodičovské poradenství s M. Skládalovou (dle objednání) On-line skupina MC Cipísek- facebooková skupina

Rodičovské inspirace MC Cipísek MC Cipísek nabízí denně programy pro rodiče s dětmi od 3 měsíců do tří let. Společné pohybové, hudební a výtvarné aktivity probíhají v sedmi týdenních cyklech ve skupinách pro rodiče a děti podle věku dětí – Mimiklub, Broučci, Zajíčci a Méďové. Program je připraven podle týdenních témat s respektem k vývoji dětí. Rodiče mají v rámci programů možnost sdílení, individuální rodičovské konzultace, výpůjčky knih s rodičovskou tematikou atd.

Aktuální a bližší informace a rezervace najdete na: www.mcprostejov.cz, www.facebook.com/cipisekprostejov, e-mail: mcprostejov@centrum.cz