Od začátku měsíce června se budou registrovat obchodníci i občané. „V loňském roce jsme spustili pilotně projekt CORRENCY, jehož cílem je podpořit vytipované skupiny občanů, kteří jsou ohroženi nárůstem cen, a zároveň adresně podpořit místní obchodníky a lokální ekonomiku,“ připomíná náměstkyně primátora Marcela Župková.

CÍLOVÉ SKUPINY PODPORY ZŮSTÁVAJÍ STEJNÉ, TEDY:

• Senioři nad 65 let žijící v jednočlenné domácnosti
• Rodiny, resp. děti od 0 do 15 let.

„I v letošním roce vyčleníme na projekt CORRENCY 5 milionů korun – 2 miliony pro seniory a 3 miliony pro rodiny s dětmi. Registrovat se budou obě skupiny od začátku června, a to do vyčerpání cílové částky. Novinkou je, že čerpat 1000 correntů – korun budou moci najednou od začátku června až do konce října letošního roku. Bude umožněno i čerpání podpory po částech jako v loňském roce,“ dodává Župková.

Čerpání correntů předpokládá spoluúčast občana. U obchodníka zaplatí polovinu město, polovinu občan. 1000 Kč tedy ve výsledku hradí město, 1000 Kč registrovaný občan.