Radní na svém zasedání schválili rozpočtové opatření ve výši 400 tisíc korun na opravu sousoší Piety ve Vrahovicích. „Sousoší se nachází na rohu ulic Vrahovická a Smetanova. Pracovníci odboru rozvoje a investic provedli obhlídku výše uvedené památky a zjistili, že památka vykazuje značné známky opotřebení. Odbor rozvoje a investic následně zadal akademickému sochaři Renému René Tikalovi zpracování restaurátorského záměru na opravu této památky. Záměr je již zpracován a je i odsouhlasen Národním památkovým ústavem v Olomouci. Předpokládaná cena za restaurování je 304.000Kč bez DPH, tj. 367.840Kč s DPH. Na restaurátorské práce budeme zároveň žádat o dotaci z Olomouckého kraje z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu. Dotace bude poskytována následně,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

-jg-