V minulých Radničkách jsem v úvodu glosoval sloupek pana Jury, t.č. primátora Statutárního města Prostějova, v němž vychvaluje vybudování 25 m bazénu u akvaparku jako moudré rozhodnutí. No! Pan Jura informuje veřejnost, že mé výtky vůči tutlání projektu jsou liché, když přece: „…má opozice zástupce v pracovní komisi, kteří by přece žádné utajení nepřipustili“. Jelikož mi o „pracovní komisi“, kde má opozice zástupce, nic známo nebylo, požádal jsem 11. dubna o informace o komisi a zápisy z jednání. 25. dubna došla stručná, leč vše říkající odpověď: „Pracovní komise k investiční akci „Rozšíření akvaparku“ nebyla zřízena.“

Sama radnice tak potvrzuje, že rozhodovací proces o dosti významné investici se ocitá v mlze. Na jednání dubnového Zastupitelstva jsem předložil návrh na zrušení rozhodnutí o stavbě bazénu délky 25 m, aby mohlo být transparentně a s ohledem na vůli Vás občanů znovu rozhodnuto. Diskuse je přístupná v záznamu. Mně zaujaly „zásadní“ argumenty některých zastupitelů pro pětadvacítku. Je to drahé. V pětadvacítce se také dá naučit plavat. Je to jen pro plavce. Lidem stačí malý bazén, velký je jen pro plavce, atd. Dám drobný příklad. Také koupíte větší množství, když třeba ve slevě za kilo dáte míň? Tomu asi každý rozumí. Tomu se říká maximalizace užitku. Jak to souvisí s délkou bazénu? No delšího bazénu je víc, to znamená užitek pro víc lidí a za jednotku vodní plochy zaplatíme my všichni míň než v případě malého bazénu, který stejně stačit nebude. To my, co tam chodíme, víme z Lázní, kam ovšem „pracovní komise“ nezavítala, protože existuje pouze ve virtuálním světě zdejšího primátora.

Kdepak ta Prostějovská koupaliště jsou?

Pamětníci, kteří ještě, Bohu díky, nevymřeli ví, že Prostějov měl tři velká koupaliště. Sokolské zlikvidoval Dr. Černošek krátkou a úzkou halou, kde si Franta nezačutá. Vrahovské je sice na pohled hezké, ale mít na jedné straně pouze po kolena vody, to není úplně vychytané. A konečně Koupelky zpackali konšelé, když zasypali největší vodní plochu ke koupání ve městě a nahradili klouzačkami a pětadvacítkou se třemi drahami. Společným jmenovatelem smutné historie je nespolupráce, ignorace připomínek lidí, kteří k tomu mají co říci. A tak nás amatéři na radnici na řadě příkladů přesvědčují, že jsou velcí odborníci a nad jejich rozhodnutí není. Teď je tu prostě poslední šance, jak vzkřísit staré dobré Koupelky. Nedopusžme, aby zpackali další projekt. Žádejme velký bazén s lákavými atrakcemi, který bude co nejvíc integrovaný s venkovním prostorem a kde si budete moci všichni pohodlně zaplavat, užít si koupání a plavání v atraktivním vodním zařízení, které už nebude karikaturou slova Aquapark. Poslední šance, jak zvrátit špatné rozhodnutí. Zapojte se do rozhodování. Pokusíme se zorganizovat vyhlášení referenda, je to šance pro všechny. Nenechejme o zásadních věcech rozhodovat „pracovní komise“, které neexistují.

Drobný příklad „dobré“ praxe

TJ Prostějov, které předsedám, má cca 920 členů (670 dětí). Staráme se o členy všech věkových kategorií zejména děti. Plavci, gymnasti, karatisti, kuželkáři, jachtaři, volejbalisté. TJ žádala o dotaci 1,3 mil. Při rozpočtu 8,8 mil. Kč. Žádost ohodnocena celkem 150 body. Skydive (parašutisté) celkem 40 členů (10 juniorů). Žádost o dotaci 450 tis. při rozpočtu 572 tis. Kč. Žádost ohodnocena 180 body. Členové Skydivu si na svou činnost platí 500 Kč ročně, členové TJ Prostějov v průměru 4 tis. ročně, někteří, a není jich málo až 20 tis. Kč ročně. Skydive dostal dotaci 350 tis. tj 78% žádosti a 61 % celkových nákladů. TJ Prostějov dostala dotaci 850 tis. Kč tj. 65% žádosti a 10 % celkových nákladů. Průměrné pokrytí ročních nákladů všech žadatelů o dotaci z rozpočtu města je 17 %. Skydivu město dotuje 61 % nákladů na činnost! Proč mám neodbytný pocit, že má být něco jinak?

Aleš Matyášek, zastupitelský klub Na rovinu! (STAN, TOP 09, Zelení) předáno redakci 15. 5. 2024

O vyjádření k situaci ve Fanderlíkově ulici požádala redakce náměstka primátora Miloše Sklenku:

Polopravdy pana Matyáška o novém bazénu

Reagovat na slova Aleše Matyáška, který nám předkládá další ze svých dlouhých textů, je okřídlenými slovy klasika “smutné, ale nutné”. A tentokrát musím krátce zmínit i použitý tón.

Aleš Matyášek používá formulaci “sloupek pana Jury, t. č. primátora statutárního města Prostějova”. Tady se musím zastavit. Primátor je ze zákona jedním ze čtyř základních orgánů města (společně se zastupitelstvem, radou a magistrátem). Nazývat jej “pan Jura, t. č. primátor” je neuctivé především k samotnému městu. Číst něco takového v textu zastupitele města je pro mě zklamáním. Popravdě řečeno, nevím, kde se v Aleši Matyáškovi něco takového bere. Z novin i sociálních sítí přitom známe jiná slovní spojení pana Matyáška, například “já být primátorem” nebo “já na místě primátora”. Není tedy tak těžké vytušit, o čem sní, a v čem má ve skutečnosti s Františkem Jurou problém.

A nyní k samotnému bazénu. Aleš Matyášek píše, že na jednání dubnovém jednání zastupitelstva města předložil návrh na zrušení rozhodnutí o stavbě pětadvacetimetrového bazénu. To je ovšem jen polovina pravdy. Pan zastupitel zapomněl dodat, že pro svůj návrh nezískal mezi kolegyněmi a kolegy dostatečnou podporu. Zástupci občanů zvolení v řádných volbách mají zkrátka na celou věc jiný názor než Aleš Matyášek.

Pokud se zastavíme u obsahu samotného projektu, pro jistotu zopakuji fakta. O výstavbě nového krytého bazénu v areálu aquaparku se diskutuje už řadu let. Zástupci města navštívili několik srovnatelně velkých měst jako Prostějov. Po konzultacích s odborníky i provozovateli dospěli k závěru, že adekvátní a ekonomicky vhodnější je pro město velikosti Prostějova bazén 25 metrů a 8 drah. Nejde jen o samotný krytý plavecký bazén, ale i o další zázemí pro vyžití všech generací našich občanů. Tedy o vybudování relaxačních zón, saunového světa, wellness a podobně. Tento koncept byl několikrát diskutován a zvažován ze všech možných hledisek. V současné době se nacházíme ve fázi vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace.

Studie na vybudování krytého bazénu, která porovnávala jednotlivé varianty, není a nebyla žádným tajemstvím, zveřejněny byly i vizualizace. Pokud nechceme stavbu opět odložit na neurčito, je třeba brát v potaz nejen zájem sportovního klubu, ale zejména občanů, který bude nový bazén sloužit. Věcné diskusi se nebráníme. Já osobně beru velmi vážně výzvu sportovní komise naší rady, která i hlasem Lukáše Kousala, plaveckého trenéra prostějovské mládeže, navrhuje vybudovat pětadvacetimetrový bazén s deseti drahami. To je návrh, kterým se rozhodně ještě budeme zabývat.

Bc. Miloš Sklenka
náměstek primátora