Chtěla bych poděkovat za podporu výletů pro seniory pořádaných obchůdkem Filemon & Baucis. Díky pozvánkám na výlety, které jsou pravidelně uveřejňovány v Prostějovských radničních listech a díky finanční podpoře Zdravého města se v roce 2023 uskutečnilo 29 výletů. Až na jednu výjimku se jednalo o jednodenní výlety po naší republice. Pokud vás zajímá, kde jsme loni byli a jak výlety probíhají, přijďte se podívat ve čtvrtek 8. 2. do městské knihovny. Od 10:00 hodin si budeme v podkrovním sále promítat fotky z výletů.

Jana Šmudlová
provozovatelka obchůdku Filemon & Baucis