Městské divadlo se v pátek 5. 4. 2024 stalo dějištěm slavnostního oceňování nejlepších učitelů města, kteří se rekrutovali ze všech místních škol. Slavnostní akce se zúčastnili také zástupci vedení města Prostějova – 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, náměstci Miloš Sklenka, Jiří Rozehnal, Jiří Pospíšil, bývalý náměstek primátora, radní Alena Pagáčová a Radim Weisser a předseda Komise školské Jan Krchňavý. Čestným hostem byl poslanec Parlamentu ČR za Olomoucký kraj Ladislav Okleštěk.

„Chtěl bych všem učitelům za jejich práci, která je velmi důležitá a přitom mnohdy nesmírně náročná, poděkovat a zejména jim popřát hodně sil a inspirace v jejich dalším procesu vzdělávání naší mladé generace. A dětem a žákům bych chtěl popřát, aby jim vědomosti, které ve školách načerpají, sloužily v maximální míře po celý život,“ uvedl náměstek primátora pro oblast školství Miloš Sklenka.

učitelé slavili

Ocenění učitelé

1. Soňa Valentová, DD a ŠJ Prostějov
2. Mgr. Iveta Přikrylová, SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10
3. Mgr. Petra Havlíčková, SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10
4. Irena Kvapilová, ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
5. Pavlína Spurná, ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, pracoviště MŠ Čechovice
6. Marcela Ulrichová, MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34
7. Ludmila Pospíšilová, MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24
8. Bc. Dana Dvořáková, MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a

9. Mgr. Marie Nováčková, ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
10. Mgr. Jitka Fajkusová, ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
11. PhDr. Jitka Šmehlíková, ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52
12. Mgr. Eva Matoušková, ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov
13. Mgr. Lenka Kührová, ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
14. Mgr. Jitka Vychodilová, ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, pracoviště ZŠ Skálovo nám. 5
15. Mgr. Zdeňka Ševčíková, Sportcentrum – DDM Prostějov, pracoviště Vápenice 9
16. Zdeněk Pella, ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov

17. Ing. Martina Čtvrtníčková, ART ECON – Střední škola, s. r. o.
18. Mgr. Pavla Jiříčková, Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
19. Mgr. Tereza Kulíšková, Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, PV
20. Mgr. Hana Andrýsková, Obchodní akademie Prostějov
21. Mgr. Lenka Kučerová, SOŠ podnikání a obchodu, spol. s r. o.
22. Ing. Jaroslav Doležel, SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov, Lidická 4
23. Mgr. Jaroslav Žemla, Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o.
24. Ing. Renáta Grulichová, Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Cena za mimořádný přínos v oblasti rozvoje prostějovského školství
Mgr. Ivana Hemerková in memoriam

učitelé slavili