Po úspěšném loňském prvním ročníku se opět připravuje celodenní akce určená jak pro dospělé, tak pro děti a dospívající mladé lidi. „V neděli 1. 9. 2024 v Kolářových sadech od 10 do 16.30 hodin připravuje naše město ve spolupráci s Policií ČR, Sportcentrem – domem dětí a mládeže Prostějov, Městskou policií Prostějov, E-Bezpečím, Vězeňskou službou ČR, 102. průzkumným praporem AČR a dalšími organizacemi a složkami IZS den plný zábavy, soutěží a ukázek zajímavých policejních zásahů,“ říká primátor města Prostějova Mgr. František Jura, který  společně s náměstkyní Marcelou Župkovou převzal nad akcí záštitu.

„Zveme celé rodiny i jednotlivce, všechny věkové kategorie, přijďte se pobavit, přijďte si zasoutěžit, prohlédnout si policejní vozidla a policejní vybavení, přijďte se podívat, jak funguje značení majetku syntetickou DNA, které provádí městská policie, přijďte se podívat i na to, jak funguje městský kamerový systém, přijďte se dozvědět, jaké nástrahy na vás číhají v online světě a jak se proti nim bránit. Ke zhlédnutí, vyzkoušení, vyslechnutí toho bude skutečně hodně. Program celé akce je připravován především ve spolupráci Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Sportcentra – DDM, manažerky prevence kriminality města Prostějova, koordinátorky projektu Zdravé město, městské policie, s lektory projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, kteří s policií významně spolupracují v rámci rizik spojených s kyberkriminalitou, dále ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a mnoha dalšími. Rodiče zde potkají i odborníky, kteří pracují s dětmi a mládeží, a pro některé z nich může být možnost získání kontaktu velmi důležitá. Vše se však v rámci akce ponese v příjemném, uvolněném a zábavném duchu, a tak doufáme, že se po roce rádi přijdete rozloučit s letními prázdninami do Kolářových sadů, v letošním roce i s možností návštěvy hvězdárny, která patří pod Muzeum a galerii v Prostějově a pro zájemce bude otevřena po celý čas konání akce, a dokonce zde bude jeden zajímavý úkol ke splnění,“ přibližuje akci náměstkyně primátora Marcela Župková. V programu celé akce dále potkáte organizaci JakDál? z. s., Společnost Podané ruce, o. p. s., dále Aplikaci Záchranka, Czech SAR  , který je ostatní složkou IZS a jehož hlavní náplní je pomoc při pátrání po pohřešovaných osobách. Dále se se statickou ukázkou představí Vězeňská služba ČR, policisté a jejich psí parťáci, policisté zabývající se zajišťováním důkazních stop, policisté z oblasti kyberkriminality či zásahová policie. Součástí programu bude i Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR. A v neposlední řadě při příznivém počasí zahájí akci svým seskokem agenti – parašutisté.

Akce je připravována volnou formou zábavné soutěže s deseti stanovišti, s bohatým doprovodným programem, zajištěna je také možnost zakoupení občerstvení. „Přijďte 1. září do parku a staňte se dalším agentem 158, pobavte se, zasoutěžte si,
vyzkoušejte si to, co jinde není k dispozici, poznejte a poslechněte si to, co se jinde nedozvíte, co jinde neuvidíte, program se stále rozšiřuje,“ doplňuje závěrem ředitel Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov Jan Zatloukal a přikládá letáček s QR kódem, po jehož načtení lze sledovat vývoj celé akce.

-gp-