Sociálně aktivizační služby pro seniory. Tetín 1, 796 01 Prostějov, telefon 582 360 295 nabízí všem zájemcům další příjemná a zajímavá setkání v rámci AKADEMIE SENIORŮ.

akademie seniorů