lkoholismus je nemoc. Trpí jí jak samotný konzument, tak i jeho okolí. My, jakožto alkoholici, známe jak život v otroctví alkoholu a bezmoc nad svým stavem, tak teď, když jsme střízliví, i naději, že jde žít bez vlivu alkoholu, a to spokojeně a naplněně.

Jsme společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k  uzdravení z  alkoholizmu.

Jediným požadavkem pro členství v AA je upřímná touha přestat pít. Nemáme žádné povinné poplatky ani vstupné, jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům.

Anonymní alkoholici nejsou spojeni s žádnou sektou, církví, politikou, institucí či jinou organizací. Nepřejeme si zaplést se do jakékoli rozepře, neodporujeme, ale ani nepodporujeme žádné vnější programy. Naším prvotním účelem je zůstat střízliví a pomáhat ostatním alkoholikům střízlivosti dosahovat.

Vzájemným sdílením svých zkušeností se snažíme dosáhnout denní úlevy od alkoholu. Slibů, že se už nikdy nenapijeme, jsme dali nesčetně. Teď je našim cílem dnešní den a přítomný okamžik, na který jsme se nikdy dříve nesoustředili. Dnes chceme být střízliví.

Scházíme se na pravidelných mítincích: každý čtvrtek v 18:00 h v domě Církve bratrské, Šárka 10a, Prostějov

Setkání se může zúčastnit každý, kdo má zájem a hledá možnosti jak pomoci sobě nebo svému blízkému se závislostí. Kontaktovat nás také můžete telefonicky nebo e-mailem: 728 354 716 prostejov@aamail.cz

U nás je pomocná ruka stále natažena, protože i my jsme po ní jednou sáhli a teď ji potřebujeme podávat dál.

Anonymní alkoholici