V závěru zářijového zastupitelstva (5. 9. 2023) jsem musel odejít na úvodní hodinu plavání v novém školním roce. Požádal jsem kolegyni Janu Jílkovou, aby předložila podnět. Slíbil jsem to jedné paní, která mne oslovila na ulici Fanderlíkova. Týkal se nápravy dezolátního stavu komunikací mezi Domovem seniorů a bytovými domy. Rozbitá vymlácená vozovka, zdemolované dlaždice na chodnících. Jana byla tak laskavá a zastoupila mne. Odpověď náměstka Pospíšila pro mne překvapivá nebyla. Tento požadavek jsem předkládal asi už po páté. Opravit nelze, pozemky nejsou v majetku města. Zeptal jsem se kolegyně Jany Jílkové, jak náměstkovu odpověď vnímala? „Čekala jsem nějaké řešení – například v podobě příslibu, že se město situaci pokusí vyřešit domluvou s vlastníkem pozemků. Bohužel, nestalo se. Místo toho přišla tato rychlá a jednoduchá odpověď.“ Spíše výmluva, dodávám já. Prostor využívá spousta lidí, kteří tudy chodí či jezdí do práce a zpět domů a zcela správně požadují po městu nápravu. Je to totiž prostor veřejný, byť soukromého majitele. Řada lidí, kteří třeba bydlí v pronájmu si také svůj byt udržují a uklízejí, aby se v něm dalo bydlet. Proč tedy město nemůže opravit pro své občany kus zničeného veřejného prostoru? Paní, s níž jsem se setkal, se mě zeptala, zda bych to já opravit nechal, kdybych byl za tuto oblast odpovědný. Má odpověď byla ano. Proč ještě ten kus na Fanderlíkově ulici není spravený, když sám náměstek přiznal, že o to žádám už několik let? Zřejmě tam není dost voličů na to, aby se tím vůbec vrchnost zabývala.

A z podobného soudku ve stejné lokalitě. Žádal jsem na podnět spoluobčana o změnu dopravního řešení křižovatky ulic Fanderlíkova a Krapkova. Kdo se tam pohybuje, ví, o čem je řeč. Jde o změnu přednosti v jízdě tak, aby se hlavní ulicí stala Krapkova. Myslíte si, že to jde? Ne, tohle také neprošlo. Přitom je to logické. Krapkova je přímý směr na severní obslužnou, která jde z Kostelecké k nemocnici a na kruháč na Plumlovské. Přitom dopravní policie proti tomu údajně nic neměla. Trochu jsem se s dotyčným občanem chytl, když mě obvinil, že jsem se na to vybodl. Nemám mu to za zlé, protože problém je na radnici.

malých problémů najde jistě každý z nás ve svém okolí řadu. Jsou to drobnosti, které lze vyřešit rychle a bez zvláštních nákladů. Jen mají jednu potíž. Bylo by zřejmě trapné se fotit u pár metrů spravené Fanderličky a změny dopravního značení tamtéž. Nejsou to holt problémy, které se dají profláknout s příslušnou fotoslávou ve Večerníku nebo v radničkách, ale lidem život znepříjemňují, přičemž by vůbec nemusely.

Aleš Matyášek
Na rovinu! (STAN, TOP09, Zelení)
redakci předáno 10. října 2023

O vyjádření k situaci ve Fanderlíkově ulici požádala redakce Prostějovských radničních listů odbor správy a údržby majetku města:

Chodník a vozovka před bytovým domem Fanderlíkova 39 a 41 je ve vlastnictví soukromé osoby – Družstva GALAXIT, č.p. 343, 798 46 Brodek u  Konice, IČ: 479 11 590. Údržba a opravy soukromých komunikací přísluší jejich vlastníkovi a jen stěží lze nalézt a obhájit důvody pro provedení a zaplacení opravy výtluků soukromé komunikace z veřejných prostředků při nutnosti péče řádného hospodáře s obecními finančními prostředky. Stav chodníku a vozovky v dané lokalitě je velmi špatný a vyžaduje celkovou rekonstrukci s odhadovanými náklady cca 1 mil. Kč s DPH.

Dle aktuálních údajů z katastru nemovitostí byla k pozemkům ve vlastnictví Družstva GALAXIT zahájena exekuce Exekutorským úřadem Prostějov (pověřený soudní exekutor Mg. Lenka Černošková) vydáním exekučního příkazu k jejich prodeji. Dle informací zjištěných u pověřeného soudního exekutora v současné době probíhá ocenění předmětných pozemků a po jeho zpracování bude zveřejněna dražební vyhláška, pokud do té doby nebude ze strany Družstva GALAXIT uhrazena dlužná částka z titulu pohledávek Finančního úřadu pro Olomoucký kraj a Okresní správy sociálního zabezpečení Prostějov. Po zveřejnění dražební vyhlášky bude Statutárním městem Prostějovem řešen další možný postup včetně případné účasti v dražbě.