Během letošního dubna proběhlo již sedmé kolo Výzvy 10 000 kroků. Akci na celorepublikové úrovni organizuje spolek Partnerství pro městskou mobilitu a naše město se do této akce opět aktivně zapojilo. Pořadatelství se ujal znovu Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov.

Chůze je totiž nejpřirozenějším lidským pohybem a posiluje nejen naše tělo ale i mysl.

Prostějov se opět stal nejvíce zapojeným městem v počtu účastníků v rámci celé České republiky. Celkem se nás zapojilo 647 a celkově jsme v dubnu za Prostějov ušli či naběhali 152 048 km.

Nejlepším prostějovským účastníkem se stal Ivo Chudoba, který je pravidelným účastníkem akce a opět se mu podařilo jako jedinému v Prostějově zdolat tisícikilometrovou hranici.

Nejlepším prostějovskou ženou se stala Věra Pírková. Za naše město chodila i nejstarší účastnice v ČR paní Marta Bučková. Nejlepším prostějovským týmem se stal tým Just do it, který společně ušel něco málo přes 4 340 km. Nejdelší týmovou vzdálenost ale v našem městě zdolal školní tým CMG Sekunda, a to 5 428 km.

V tomto kole se do kategorie školních týmů celkem aktivně zapojilo 20 školních týmů. Zúčastnily se děti ze ZŠ Melantrichova, Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ E. Valenty a ZŠ Otaslavice.

Skvělý výsledek zaznamenal třídní kolektiv 4.A ZŠ Melantrichova, který v Prostějově vyhrál a obhájil tak své podzimní vítězství. Prostějovské 2. místo patří studentům CMG Z6 a 3. místo vybojoval nejmladší třídní kolektiv 1.třída ZŠ Otaslavice.

Moc děkujeme Všem třídám, které se do dubnové akce v tak hojném počtu zapojily. Velký dík patří také jejich třídním učitelům.

Děkujeme ale hlavně všem prostějovským občanům, kterým není pohyb cizí a opětovně jsme to dokázali největší účastí z celé republiky.

Těšíme se při další podobné akci.

Tým Sportcentra – DDM Prostějov