Statutární město Prostějov obdrželo ocenění Příkladný sběrný dvůr 2023 od společnosti REMA Systém, a. s.

Ocenění město získalo za zajištění sběru odpadních elektrozařízení v celkovém množství 15 820 kg, což činí 0,36 kg v přepočtu na obyvatele. „Chtěl bych poděkovat občanům, že vysloužilá elektrozařízení odkládají na místa tomu určená. Recyklací takto odevzdaných elektrozařízení za minulý rok tak občané přispěli ke zlepšení životního prostředí snížením produkce CO2 ekvivalentně o 29 346 kg, což odpovídá množství CO2, které by do ovzduší uvolnil osobní automobil při jízdě dlouhé 188 748km,“ uvedl náměstek Jiří Pospíšil, který ocenění od zástupkyně společnosti převzal.