Ve středu 8. 11. 2023 proběhlo v hasičské zbrojnici v Žešově setkání místních občanů se zástupci vedení města. Na programu bylo představení proběhlých i plánovaných investičních akcí, plán kulturních akcí a zejména diskuze s občany.

Občané nejvíce ocenili novou úpravu návsi, vysazení květinových záhonů a rekonstrukci mostu přes D46.

Nejpalčivějším tématem v obci je hluk přicházející z dálnice D46, který by mohla zmírnit výstavba protihlukové stěny. Vedení města přislíbilo znovu apelovat na ŘSD o řešení. Další dotazy směřovaly na rekonstrukci chodníků, možnosti instalace zpomalovacích pásů pro automobily a omezení hluku z letadel.

setkání s občany

Na tyto otázky odpovídal primátor František Jura, 1. náměstkyně Milada Sokolová, náměstkové Jiří Rozehnal a Miloš Sklenka, náměstkyně Marcela Župková, spolu s pracovníky Magistrátu města Prostějova.

Tělocvična ZŠ Majakovského v Prostějově – Vrahovicích se v pondělí 13. 11. 2023 v podvečer stala místem dalšího letošního setkání vedení města s občany. Na dotazy odpovídal přítomným primátor František Jura společně s náměstkyněmi Miladou Sokolovou a Marcelou Župkovou a náměstky Jiřím Rozehnalem a Milošem Sklenkou.

Pravidelnou sérii setkání s občany přerušila „covidová pauza“, a tak samotné diskusi předcházelo stručné shrnutí významných investic, které do této místní části za uplynulé 3 roky směřovaly. Ať už šlo o revitalizaci sídliště Svornosti, pivovarského rybníčku, výsadbu u soutoku Romže s Hloučelou, opravy dětských hřišť, rekonstrukce chodníků, výkupy pozemků, realizaci cyklostezek atd. až po investiční záměry, které město v této oblasti má (pokračování výkupů pozemků na výstavbu cyklostezky v ulici Říční, pozemky na výstavbu domů, budování kanalizace, vodovodních přípojek apod.).

Dotazy občanů pak směřovaly zejména k dokončení revitalizace sídliště Svornosti, řešení chybějící kanalizace v některých částech Vrahovic i řešení odpadového hospodářství v Prostějově.

V úterý 14. 11. 2023 hostila čechovická sokolovna několik desítek občanů z Krasic, Čechovic a Domamyslic, kteří přišli diskutovat se zástupci vedení města, 1. náměstkyní Miladou Sokolovou, náměstkyní Marcelou Župkovou a náměstky Jiřím Rozehnalem a Milošem Sklenkou.

Samotné diskusi předcházelo stručné shrnutí významných investic, které do této místní části v uplynulých letech směřovaly, představení 3. ročníku participativního rozpočtu a pozvání na akce konané v rámci Prostějovské zimy 2023.

V následné diskuzi občany nejvíce zajímala plánovaná výsadba, opravy chodníků a cest, budování rekreačních prostor v lokalitě za novou hasičskou zbrojnicí, zajištění dostatku odpadkových košů pro odhazování psích exkrementů, možnosti odkládání bioodpadu, zajištění péče praktického lékaře v této oblasti a možnost využití senior taxi pro cestu k lékaři do nedalekých Mostkovic.

-red-