V pondělí 22. 1. 2024 byla v Prostějově spuštěna nová forma pomoci potřebným. Jedná se o výdejnu potravin určenou pro občany ve složité životní situaci, kteří potřebují potravinovou pomoc. Potravinová pomoc se vydává lidem z daných cílových skupin, zejména maminkám s dětmi, rodinám, seniorům, osobám registrovaným na ÚP a dalším. Pomoc je potřebným poskytována zdarma.

„Na výdejně stačí sdělit základní osobní údaje, jako je jméno, příjmení, rok narození, důvod využití výdejny, a následně dostanete balíček potravin. Pro další výdeje bude vystavena kartička s určenými daty a časy, ty jsou obvykle v týdenním intervalu. Je potřeba si s sebou vzít tašku na odnesení potravin,“ doplňuje náměstkyně pro sociální oblast Marcela Župková.

Výdejna se nachází na adrese Svatoplukova 29, Prostějov. Výdeje potravin probíhají v pondělí mezi 13. a 15. hodinou a v pátek mezi 10. a 12. hodinou. Pro více informací je zřízena telefonní linka na čísle 725 145 541, která je dostupná každý všední den od 7:00 do 15:30 hod.

Dotazy budou zodpovězeny také na e-mailu vydejnapv@ seznam.cz Výdejna potravin je projekt Potravinové banky v Olomouckém kraji, na kterém úzce spolupracuje s Olomouckým krajem, jenž tento projekt i financuje.

Provozovatelem služby je Azylové centrum Prostějov, o.p.s. Ke zřízení a provozu této služby významně přispělo statutární město Prostějov a jeho představitelé nejen finanční částkou na provoz, ale i vstřícným přístupem a ochotou koncepčně řešit problémy sociálně znevýhodněných skupin obyvatel.

-red-