Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 50.000 Kč na pronájem reklamní plochy na sociálním vozidle.

Marcela Župková
„Už v loňském roce jsme odsouhlasili uzavření smlouvy s firmou KOMPAKT spol. s r. o. za účelem pronájmu reklamní plochy na sociálním vozidle. Nový vůz bude poskytnut Centru sociálních služeb Prostějov a bude sloužit pro ambulantní, terénní a pobytové služby seniorům, osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám se zdravotním postižením. Cena pronájmu reklamní plochy činí 50.000 Kč včetně DPH, přičemž smluvně bylo stanoveno, že fakturace proběhne po předání vozidla CSSP. Předání vozidla se mělo uskutečnit v polovině roku 2023, ale z důvodu pomalejšího získávání prostředků od sponzorů bylo předání posunuto nejprve na listopad 2023, poté na duben 2024. Peníze tak byly v loňském roce vráceny do rozpočtu města a využity budou formou rozpočtového opatření až v roce letošním, po předání vozidla,“ shrnula náměstkyně primátora pro sociální oblast Marcela Župková.

-jg-