Rada města odsouhlasila převod finančních prostředků ve výši 5 milionů korun z Fondu údržby bytového a nebytového fondu na kapitolu Správa a údržba majetku města.

„Jde o to, že Domovní správa Prostějov zajišťuje dle schváleného plánu na každý rok opravy a údržbu v objektech města. Loni byly celkové náklady na opravy a údržbu kalkulovány ve výši 29.636.000Kč. Postupně bylo loni uvolněno na opravy 25 mil. Kč, ze kterých byly uhrazeny náklady za období leden – listopad 2023. Fakturace za práce provedené v prosinci loňského roku proběhne až v lednu letošního roku a dle sdělení domovní správy zbývá dofakturovat zhruba 3.500.000Kč. Proto bylo třeba odsouhlasit převod části finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč na kapitolu správa a údržba majetku města. Jednak budou z těchto peněz uhrazeny náklady za opravy a údržbu provedené v měsíci prosinci 2023 a ostatní prostředky budou sloužit k úhradě nákladů letošního roku,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Plán oprav a údržby bytového a nebytového fondu města Prostějova spravovaného společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., pro kalendářní rok 2024 bude předložen ke schválení Radě města Prostějova na schůzi koncem ledna.

-jg-