V lednu letošního roku jsme si připomněli sto let od úmrtí slavného prostějovského rodáka Jiřího Wolkera. „Po celý rok si budeme různými formami připomínat dobu, ve které žil, vyrůstal, a i odkaz, který nám zanechal,“ říká 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová a pokračuje:

„Město Prostějov může být a je na svého rodáka Jiřího Wolkera patřičně hrdé. Pocházel z harmonického prostředí významné prostějovské rodiny a kulturní ovzduší v rodině jej výrazně ovlivnilo. Měl hudební, výtvarné i jazykové nadání a hrál na klavír i housle. Hrál divadlo, hodně četl a recitoval. Už jako chlapec psal první básně a povídky a ve 14 letech byl organizátorem studentského časopisu Naše kvarta. Jednu z prvních básní věnoval své studentské lásce, dceři prostějovského starosty Marii Horákové. Jiří Wolker ve městě studoval gymnázium, které dnes nese jeho jméno. Patřil také třeba k zakladatelům skautingu ve městě. V Prostějově mladý Wolker organizoval různé kulturní akce, od besídek v Sokole přes školní akademie, koncerty a divadla až po sobotní schůzky přátel v salóně Wolkerových. Faktem je, že minulý režim se snažil zneužít část jeho tvorby, nicméně za poslední tři desítiletí se podařilo najít a veřejnosti představit i jeho druhou tvář – poetického a citlivého básníka.“

Právě na jeho počest bude kulturní program města na rok 2024 tematicky laděn do doby, kdy žil a tvořil, bude vzpomínat na výjimečného rodáka a odkazovat se na jeho tvorbu.

V pátek 12. 1. 2024 se uskutečnil městský ples, který se nesl tematicky v duchu 20. let minulého století, tedy v duchu doby, ve které Wolker žil a tvořil. V únoru nabídneme v rámci Dne průvodců komentovanou prohlídku Po stopách Jiřího Wolkera, v březnu v městské knihovně proběhne poetický podvečer s básníkovými verši. Muzeum a galerie nabídne od února kratší i dlouhodobější výstavy věnované tomuto básníkovi. Kromě výstavy bude květnová muzejní noc věnována speciálně této básnické osobnosti. K celoročnímu programu se připojila i řada institucí ve městě. Například Gymnázium Jiřího Wolkera, městská knihovna, Muzeum a galerie v Prostějově, Základní umělecká škola, Městské divadlo, kulturní klub DUHA nebo Střední odborná školu podnikání a obchodu. V květnu například ožije náměstí T. G. Masaryka historickým dnem v duchu 1. republiky, na který se Jiří Wolker samozřejmě osobně dostaví. Z akcí základní umělecké školy nesmíme opomenout divadelní festival MEDart či odpoledne mladých básníků s podtitulem čtení autorských básní studentů a žáků ZUŠ. Jako město módy organizujeme v rámci Prostějovského kulturního léta každoročně módní přehlídku a ta letošní bude v prvorepublikovém duchu. „Každý rok se koná přehlídka poezie Wolkrův Prostějov – hlavní dramaturgie zůstane obdobná jako v uplynulých letech. Již víme, že festival se uskuteční ve dnech 11. až 15. června. Samozřejmě počítáme s tím, že se letošní celostátní Festival poezie ponese v duchu Wolkerova výročí. Připomene ho i výstava vybraných plakátů z uplynulých ročníků Wolkrova Prostějova. Bohužel právě plakáty z prvního ročníku tohoto festivalu se nedochovaly, máme k dispozici až ten druhý, ale i tak to bude bezesporu zajímavý exkurz nejen do historie Wolkrova Prostějova, ale také do doby, v níž tyto grafiky vznikaly,“ doplňuje náměstkyně pro oblast cestovního ruchu Milada Sokolová.

A co všechno už teď připomíná známého básníka? Kde všude ve městě na něj můžete narazit?

Bezesporu je to jeho rodný dům s bustou na náměstí T. G. Masaryka, dále „sedící“ Jiří Wolker na lavičce, který se na svůj dům dívá. Svoji „stojící“ sochu má Jiří Wolker na Hlaváčkově náměstí a připomíná ho i jméno jednoho ze zdejších gymnázií a samozřejmě také jeho hrob na městském hřbitově.

wolker
wolker