V tomto měsíci dožívá životního jubilea – osmdesáti let prostějovská malířka, grafička, ilustrátorka a pedagožka PaedDr. Květoslava Snášelová.

Narodila se 6. dubna 1944 v Prostějově. Zde absolvovala Střední průmyslovou školu oděvní. Potom studovala obor výtvarná výchova na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, kde byli jejími učiteli akademický sochař Zdeněk Přikryl, malířka a grafička Jana Jemelková a kunsthistorik Josef Maliva. Doplňující a doktorské studium absolvovala na Filozofické fakultě UJEP v Brně.

Květoslava Snášelová

Působila jako učitelka na Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova a na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. Zde pořádala různé výstavy a soutěže. Její žáci získali prestižní ocenění v národních a mezinárodních soutěžích, zvláště v Itálii a Hongkongu. V roce 2000 obdržela za svou pedagogickou činnost Čestné uznání od Rady Vlády České republiky. Řadu let vede v Prostějově výtvarné kruhy dospělých zaměřené na rozvoj talentů amatérských výtvarníků. Nyní vede dva výtvarné kruhy v prostějovském Společenském domě.

Jako malířka uspořádala dvacet samostatných výstav a osmnáct výstav s Unií výtvarných umělců Olomoucka, jíž byla členkou. Doménou Květoslavy Snášelové je svět výtvarný, ten ale přesahuje do oblasti poezie a hudby. Je autorkou básnických sbírek Atelier (1996) a Prostějovská zastavení (2009). Obě sbírky si sama ilustrovala. Její verše a kresby najdeme v publikacích vydaných Literárním klubem v Olomouci (například Verše o Moravě, O múze olomoucké a lidech kolem ní, antologie Haná v poezii). Reprodukovaná hudba jí je kulisou při vlastní tvorbě a výuce. Sama také ovládá hru na několik hudebních nástrojů.

U příležitosti jejího životního jubilea se uskuteční dvě výstavy. Výstava na téma „Fauna“ (vernisáž 3. dubna 2024) proběhne v prostorách galerie Na Půdě Městské knihovny v Prostějově. Zde budou vystavovat účastníci obou výtvarných kruhů. Druhá výstava „PaedDr. Květoslava Snášelová a její žáci“ bude probíhat v Městské galerii prostějovského zámku. Zahájena bude vernisáží ve čtvrtek 11. dubna 2024 v 17 hodin.

Hana Bartková
kronikářka města