Povinnost začít ověřovat vedle fyzických dokumentů také pomocí aplikace eDoklady vzniká obcím s rozšířenou působností od 1. července letošního roku. Prostějovský magistrát spustil tuto službu s téměř třítýdenním předstihem.

„Počínaje středou 12. června je možno na pracovištích, kde je třeba při vyřizování agendy ověřit totožnost občana, použít i eDoklad, který má uživatel v mobilu. Pracoviště magistrátu jsou vybavena odpovídající technikou tak, aby bylo možno tyto průkazy ověřit. Ověřování funguje, i když je uživatel tzv. off-line, kdy zařízení mezi sebou sdílejí informace pomocí Buetooth,“ přiblížil tajemník magistrátu Libor Vojtek.