Modernizace zabezpečovacích systémů Magistrátu města Prostějova uspěla v kategorii Bezpečný úřad letošního ročníku soutěže Komunální projekt roku 2023.

„Tento projekt jsme začali připravovat již v roce 2019 s využitím závěrů Bezpečnostního auditu objektů Magistrátu města Prostějova zpracovaného odbornou společností, kde nám bylo mimo jiné doporučeno, abychom tehdejší technicky a morálně zastaralé systémy generačně obměnili s cílem zvýšení bezpečnosti osob a ochrany majetku. Na základě zpracovaného projektu bylo v roce 2021 rozhodnuto o zahájení postupné modernizace zabezpečovacích systémů, která mimo jiné řeší rozmístění kamer po budovách magistrátu s možností sledování záznamu na PC,“ vysvětluje podstatu úspěšného komunálního projektu tajemník Magistrátu města Prostějova Libor Vojtek s tím, že dochází i k postupné modernizaci poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, dohledových systémů a instalaci systému kontroly vstupu ve všech budovách magistrátu.

„Realizace projektu byla rozdělena do čtyř etap a v současné době jsou zmodernizovány systémy ve třech budovách s tím, že v říjnu letošního roku byly zahájeny práce na dalších dvou budovách a příští rok počítáme s dokončením u zbývajících dvou budov. Obecně považuji modernizaci zabezpečovacích prvků za důležitý krok a při této příležitosti zároveň připomenu, že jsme před časem přistoupili také k modernizaci varovného informačního systému obyvatelstva. Považuji to za smysluplně vynaložené investice,“ doplňuje primátor František Jura. Modernizace zabezpečovacích systémů byla kompletně financována z rozpočtu města Prostějova.