Radní na svém jednání odsouhlasili zahájení zadávacího řízení na rekonstrukci hřiště u ZŠ Železného.

„Půjde o rekonstrukci stávajícího atletického oválu, zpevněné plochy a výstavbu skladu sportovního nářadí. Předpokládaná hodnota zakázky je 29 858 660,52 Kč bez DPH,“ upřesnil náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že k zahájení realizace by mělo dojít do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a k ukončení stavebních prací do 180 dnů od zahájení stavby.