Rada města schválila na svém jednání poskytnutí dotací do oblasti vzdělávání.

Jde o dvě dotace na jednorázové akce, každá ve výši 35 tisíc korun. V prvním případě to bude na Dobrodružství s Wolkerem, které uspořádá Střední odborná škola podnikání a obchodu. Finance jsou určeny na zajištění akce – trička s logem, pracovní listy, diplomy, odměny pro soutěžící a občerstvení. Ve druhém případě půjde o podporu tradiční akce, jíž je Prostějovská mateřinka, kterou pořádá pan Tomáš Jachník. V tomto případě podpoříme formou dotace propagaci akce, kamerový záznam, výrobu filmového dokumentu, upomínkové předměty pro účastníky. Je to krásná akce, na níž v městském divadle vystupují naši nejmenší, a domníváme se, že si podporu zaslouží,“ říká náměstek pro oblast školství Miloš Sklenka.

Zároveň radní schválili dotace na celoroční činnost těmto subjektům:

30.000 Kč

Střední zdravotnické škole, Prostějov

– na vzdělávání seniorů (lektorné; kancelářské potřeby; výukový materiál; úhrada provozních nákladů)

50.000 Kč

Klubu vojenské historie-Dukla z. s.,

– na činnost spolku (pronájmy; doprava osob a materiálu; elektrocentrála; přenosné osvětlení; drobné opravy; instruktor)

90.000 Kč

Junáku – českému skautu, středisku Járy Kaštila, z. s.,

– na podporu činnosti (táborové vybavení – stany, plachty, dřevo, nádobí, lékárna; pronájem mobilních toalet; klubovna – zálohy na energie; lednice; lazury a barvy; omítka, štěrk, kamenný obklad, otvíraní střešních oken, zatemňovací rolety; dálkové ovládání; oddíly – kancelářské potřeby; výtvarný materiál)

20.000 Kč

Svazu modelářů České republiky LMK Prostějov p. s.

– na činnost (ozvučovací systém; poháry a trofeje; pohonné hmoty do sekačky; údržba letiště a technického zařízení; regály, nábytek, boční stěny k párty stanu)