Radní na svém jednání schválili rozpočtové opatření ve výši 170.000,– Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace v příměstské části Žešov.

„Projekt bude řešit kompletní rekonstrukci komunikace směrem k čistírně odpadních vod, včetně chodníků, veřejného osvětlení a zeleně. Termín dokončení projektové dokumentace je cca srpen 2024. Nejvýhodnější nabídku na její zpracování předložil Ing. Tomáš Ruth, s nímž bude uzavřena smlouva. Projektová dokumentace bude financována z finančních prostředků Komise pro městskou část Žešov,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal.