Dne 10. 5. 2024 byli slavnostně oceněni vítězové okresního kola v Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Studenti soutěžili v různých oborech jako je například biologie, geografie a geologie, zdravotnictví, strojírenství, hutnictví a doprava, tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie, pedagogika a psychologie nebo ekonomika a řízení.

soč

„Jsem velmi ráda, že se studenti z prostějovských škol opět do SOČ zapojili. Největší přínos soutěže vidím v tom, že studenti zvládnou realizovat svůj vybraný projekt od samotné přípravy podkladů a rešerší po vlastní tvorbu práce a následnou prezentaci výsledků, včetně obhajoby své práce. Protože co se studenti v rámci SOČ naučí, mohou zúročit v profesním životě,“ uvedla náměstkyně Milada Sokolová, která studentům diplomy s oceněním společně se zastupitelem Tomášem Láznou a okresním garantem SOČ Janem Láznou předávala.