V měsíci říjnu proběhl v našem městě jako každoročně podzimní úklid. Do ulic města svozová společnost FCC Prostějov, s.r.o., v době od 2. do 25. října postupně přistavila 65 velkoobjemových kontejnerů. Občané města do nich odevzdali 37,47 tuny komunálního odpadu.

„Kontejnery byly určeny hlavně pro odložení objemného odpadu a bioodpadu ze zahrad, který se nevejde do běžné popelnice. Dále dne 14. října proběhl v okrajových částech města Prostějova na 8 stanovištích mobilní sběr odpadu. Občané Vrahovic, Čechůvek, Domamyslic, Čechovic a Žešova odevzdali výše jmenované svozové společnosti 2,9 tuny objemného odpadu a 70 kg odpadu nebezpečného. Děkujeme občanům, že odkládají odpad na místa k tomu určená,“ uvedl náměstek pro komunální oblast Jiří Pospíšil.

-OSÚMM-