V rámci rozpočtu města na rok 2023 bylo schváleno pořízení 2 setů LED panelů pro využití v rámci provozu sportovišť. Jeden set bude využívat spolek Národní sportovní centrum Prostějov, z. s., a druhý set příspěvková organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov. Rada města na svém jednání odsouhlasila převod jednoho setu těchto panelů do vlastnictví Sportcentra.

„Převod se týká konkrétně setu 6 ks LED panelů (mantinelů P8 o celkových rozměrech sestaveného mantinelu 5,76 x 0,96 metru) včetně příslušenství, tj. 3 ks přepravních obalů (case) pro uskladnění a transport 2 ks panelů, 1 ks přepravního obalu (case) pro uskladnění a transport kabeláže, 1 ks elektrorozvaděče pro napájení, 1 ks napájecího přívodního kabelu délky 20 m a 1 ks datového kabelu Cat5e na cívce délky min. 75 m, v celkové hodnotě 244.000 Kč bez DPH, tj. 295.240 Kč včetně DPH,“ upřesnil náměstek pro oblast sportu Miloš Sklenka s tím, že s převedením a předáním majetku do evidence Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace, je spojena zákonná povinnost s odpisováním předávaného majetku. Zůstatková hodnota převáděného majetku bude doložena evidenční kartou.

-jg-