Dne 27.10.2023 se Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova zapojil do celorepublikové kontrolně-preventivní akce společně s Policií ČR, Městskou policií Prostějov a Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje.

Akce má především předcházet užívání alkoholu a drog mládeží.

Policie ČR proto kontrolovala dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret a nelegálních drog dětem a mladistvým.

Živnostenský úřad kontroloval dodržování některých povinností podle živnostenského zákona, například mají-li podnikatelé k provozování živnosti oprávnění, a zda mají provozovnu zapsánu v živnostenském rejstříku. Živnostenský úřad také kontroloval, jestli doklady, které podnikatelé musejí na žádost zákazníka vydat, mají potřebné náležitosti.

Kontroly neodhalily žádné nedostatky.

-red-