Obec přátelská rodině je název projektu, do kterého se město Prostějov zapojilo pod záštitou Olomouckého kraje. Všichni občané města se tak mohou zapojit do auditu pro-rodinného klimatu familyfriendlycommunity.

S cílem vytvářet příjemné a kvalitní prostředí pro rodiny se naše město zúčastní auditu familyfriendlycommunity. Nejedná se o auditní proces, jak je známý z firemního prostředí. Půjde o dialog a diskuzi s občany, naslouchání ze strany města. „Městu a jeho představitelům záleží na tom, aby se rodiny u nás dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás občané všech věkových kategorií, zajímají nás potřeby těch, kteří žijí sami i těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého,“ vysvětlila Marcela Župková, náměstkyně primátora statutního města Prostějova.

rodina je OK

Jak bude audit probíhat? Nejprve bude popsána aktuální podoba existujících prorodinných opatření. Následovat bude analýza individuálních možností rozvoje města a formulování toho, jak by měl Prostějov přátelský rodině vypadat. Následně budou vybírána opatření, která bude město realizovat. Opatření musí zohledňovat potřeby všech generací, zároveň však musí být proveditelné. Současně s auditem bude probíhat zpracování koncepce rodinné politiky.

O auditu

Audit familyfriendlycommunity, v překladu audit obec přátelská rodině, pochází z Rakouska. Tam funguje od roku 2006 a postupně se stal prestižní značkou mnoha rakouských měst a obcí. V roce 2015 se audit dostal do České republiky, licenci od rakouského vlastníka převzal Jihomoravský kraj, národní realizátor, který v roce 2022 propůjčil podlicenci Olomouckému kraji.

Audit je rozšířením podpory obcí ze strany krajů a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin. Je to ověřený metodický nástroj, který podporuje participaci občanů na veřejné správě, vede ke zmapování existujících pro-rodinných a mezigeneračních aktivit a k získání nových podnětů a nápadů od neziskového sektoru, zaměstnavatelů, škol a občanů ve všech fázích života.

Významnou výhodou auditu je pomoc v realizaci těch opatření, která si obec na základě systematicky provedené analýzy sama zvolí a se souhlasem rady nebo zastupitelstva po dobu tří let realizuje a naplňuje. V případě splnění kritérií je obci udělen plnohodnotný certifikát.

Používání originálního anglického názvu auditu je závazné, protože se jedná o mezinárodní značku. Hlavní výhodou licence je možnost používat odzkoušené a zavedené know-how.